Thumbnail

Medialukutaitopiiri - aiheena mainonta

Julkaistu 24.1.2019

Esittelemme tässä jutussa yhden tavan, miten aihetta voi käytännössä lähestyä. Mitään oikeita tai vääriä tapoja aiheen käsittelyyn ei ole. Samaa aihetta voi lähestyä monin eri tavoin ja lopputulos voi erilaisista lähestymistavoista huolimatta olla ihan yhtä hyvä. 

 

Ennakkotehtävä

Mainonnan arviointiin valmistauduttiin seuraavan, juuri tuolloin ajankohtaisen ennakkotehtävän avulla:

”Black Fridayta, eli vuoden 2018 kovinta ostorynnistystä vietetään perjantaina 23.11. Koko Suomi on Black Fridayna liikkeellä etsimässä sopivia tuotteita sekä poimimassa parhaat päältä tuhansien tarjouksien joukosta — mahdollisimman nopeasti ja halvalla.” (Suora lainaus sivustolta: https://www.verkkokauppa.com/fi/blackfriday/osto-opas) Mikä siis olisikaan sopivampi teema seuraavaa medialukutaitopiiriämme varten kuin mainonta.

1) Valitkaa ennalta jokin mainos ja analysoikaa sitä seuraavien kysymysten avulla:

- Mitä halutaan myydä ja kenelle?

- Mitä vaikuttamisen keinoja on käytetty, jotta ihminen ostaisi tuotteen, palvelun, tms.?

- Kuinka informatiivinen mainos on? Kertooko se myytävästä asiasta riittävästi?

- Näkyvätkö kaupan ehdot selkeästi? Onko mainoksesta helppo nähdä, mihin ostaja sitoutuu?

2) Laittakaa analysoimanne mainos mainokseen johtavana linkkinä tai kuvankaappauksena salaiseen Facebook -ryhmäämme ja liittäkää mukaan myös lyhyesti omat vastauksenne yllä oleviin kysymyksiin. Jutellaan sitten porukalla näistä taas piirissä tarkemmin… Mainoksen ei ole pakko liittyä juuri Black Friday teemaan, vaan mikä tahansa mainos voi olla arvioinnin kohteena.

Lisäksi jos aikaa jää voimme käydä piirissä myös keskustelua aiheesta yleisemmin kuten:

- Missä kohtaatte mainontaa?

- Miten koette, suhtaudutte mainoksiin?

- Oletteko törmänneet valheellisiin mainoksiin?

- Mihin asioihin kiinnitätte yleensä huomiota mainoksissa?

- Oletteko koettaneet estää teihin kohdistuvaa mainontaa?

 

Sisältö

Moni osallistuja oli jakanut hyvissä ajoin henkilökohtaisesti mielenkiintoisiksi kokemansa mainokset ja niiden arvioinnit medialukutaitopiiriryhmän salaisessa Facebook-ryhmässä. Tämä toimi aiheen kannalta ennakkotyöstönä ja osaltaan edesauttoi valmiutta yhteiseen arviointiin varsinaisessa Skype-tapaamisessa. Mainonnan arviointia tehtiin Skype-tapaamisessa ennakkotehtävien pohjalta siten, että jokainen sai aina ensin kertoa oman arvionsa valitsemastaan mainoksesta tai mainoksista, jonka jälkeen mainoksista tehtiin vielä yhteistä vapaasti keskustellen polveilevaa arviontia. Alla olevan liitteen avaamalla voit tutustua tarkemmin osallistujien valitsemiin mainoksiin, heidän niistä tekemiin arviointeihinsa, sekä piirin yhteisiin arviointeihin. 

Missing kuvat ja tiedostot.

 

Opit

Tähän medialukutaitopiiriin osallistuneet seniorit kokivat, että mainonnan kohteena on erityisen tärkeää säilyttää maltti. Tutkia ennen kuin hutkii, mitä mainostetaan, mitä kerrotaan ja mitä jätetään kertomatta? Jos joku vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se yleensä myös on sitä. Moni koki, että osto- ja ostamatta jättämispäätökset pitäisi aina tehdä harkiten, vertailla tuotteita ja hintoja, tapahtuu ostaminen sitten verkossa tai fyysisissä myymälöissä. Verkon nähtiin tarjoavan hyvät mahdollisuudet erityisesti tuotteiden hintavertailuun. 

Monet asiat, joita mainoksissa sanotaan, eivät välttämättä ole täysin totta, jos eivät välttämättä suoranaista valettakaan, kuten ”ale” merkki tuotteen kohdalla. Myyjät saattavat myös käyttää monia kikkoja saadakseen meidät tekemään esimerkiksi hätiköidyn ostopäätöksen. Lähes jokainen piiriläisistä oli joskus tehnyt alennusmyynneissä heräteostoksen ajatellen ”ostin kun halvalla sain”, vaikkakin samaan aikaan varmasti sisimmässään tietää, että kaikkein ”halvimmalla pääsee, kun ei osta mitään”. Maltillinen reagointi verkossa, liittyy se sitten mainontaan tai mihin tahansa, nähtiin ylipäätään osana turvallista verkkokäyttäytymistä. 

Erityisesti mielikuviimme vaikuttamiseen pyrkivä mainonta tuntui piiriläisistä tärkeältä tunnistaa. Mitä mielikuva-mainonnan taustalla on? Miksi mainostaja haluaa luoda meille mielikuvia ja minkä verran luoduilla mielikuvilla on tosiasiassa tekemistä mainostetun tuotteen tai palvelun kanssa? Luodut mielikuvat tunnistettuamme, voimme luontevasti siirtyä tuotteen tai palvelun todellisten ominaisuuksien arviointiin ja pohtimaan lopulta myös sitä perimmäistä kysymystä, tarvitsenko minä tätä tuotetta tai palvelua ja jos kyllä niin miksi, mikä on perusteeni? Onko tuote välttämätön, helpottaako se elämääni, tuoko se minulle hyvää mieltä, lisääkö se hyvinvointiani, vai häviääkö se kohta kaapin perukoille? 

Piiriläiset pohtivat, ettei meidän tarvitse vastustaa mainostajia tai mainontaa sinänsä, koska on tilanteita, joissa mainonta myös helpottaa elämäämme ja toisaalta kauppiaiden toimeentulon kannalta on ymmärrettävää, että heidän täytyy yrittää saada tuotteitaan tai palveluitaan myydyiksi. Meidän on kuitenkin hyvä pyrkiä tunnistamaan mainostajan intressit, punnita omamme ja ylipäätään pyrkiä tiedostavaan ja vastuulliseen kuluttamiseen. 

Mainostulvaa he piiriläisistä, jotka kokivat sen ärsyttäväksi tai muutoin haittaavaksi, olivat pyrkineet rajoittamaan esimerkiksi sekä fyysiseen postilaatikkoonsa että sähköpostiinsa, kieltoja, estoja ja suodattimia asettamalla. Osa taas koki hyväksi saada mainoksia ja oli ottanut tavaksi yksinkertaisesti ohittaa sellaiset esimerkiksi sähköpostiin tulevat mainokset, jotka vaikuttavat asiattomilta, valheellisilta tai epärelevanteilta omia mielenkiinnon kohteita ajatellen.  

 

Teksti: Sanna Tuominen

Sanna Tuominen

Thumbnail
Projektisuunnittelija, Netikäs
sanna.tuominen@elakeliitto.fi