Thumbnail

Miesten yhteisöllisyydestä

Olimme työkaverini Heinin kanssa tapaamassa Karkkilan yhdistyksen ukkoja TunneMusiikki- ja Äijäasioissa. Keskustelimme heidän kanssaan, ja haastettelimme heitä. Videoimme Äijien ajatuksia toiminnan käynnistämisestä ja osallistumisen merkityksestä heille itselleen ja kohderyhmälle: miehet ovat TunneMusiikki – peruskoulutuksen jälkeen käyneet laulamassa säestyksen kera paikallisessa hoivakodissa, mistä ovat saaneet paljon kiitosta.

Alati laajenevaa Äijä-toimintaa yhdistyksessä on ollut jo kaksi ja puoli vuotta. Miehillä on hyvinkin erilaisia ammatillisia taustoja ja harrastuksia. Erilaisuus on koettu ryhmän vahvuutena.  Monenlaisellelle osaamiselle on ollut kysyntää, kun on esimerkiksi tehty ovi, purettu keskuslämmityskattila ja tasoitettu lattia: ja kas, ukoilla on uusi kokoontumistila.

Ukot kertoivat, että Äijätoiminnassa mukana oleminen luo vahvaa yhteisöllisyyttä. Wikipedian mukaan yhteisöllisyys tarkoittaa “ihmisten sosiaalisten suhteiden muodostamaa kokonaisuutta. Yhteisöllisyyden kantavia teemoja ovat luottamus, osallisuus, sitoutuminen, motivaatio ja läheisyys”. 

Kun aloitin työt Eläkeliitossa ÄijäVirtaa -projektissa huhtikuussa 2016, ensimmäinen “kentän” tapaaminen oli 14 Äijän pilottikurssi usean päivän ajan Lehmirannassa toukokuun lopulla 2016. Aistin jotain erityistä, havahduin siihen, että oli tapahtumassa jotain erittäin hienoa: miehet löysivät nopeasti yhteisen sävelen, yhteishengen ja jutunjuuren. Suunniteltiin, miten ÄijäVirtaa-projekti rakennetaan, mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon. Paljon ideoita, paljon asiaa, paljon huumoria, naurua, ja toisaalta elämän isoja asioita, mies miehelle. Wikipedian yhteisöllisyyden määritelmä osuu Äijätoiminnan kohdalleen. Miesten juttujen ja ajatusten kuuleminen viime vuosina on itselleni ollut huikea kokemus, ympäri Suomen. Samanlainen viesti tulee kaikista ryhmistä: “täällä eivät jutut lopu”.

Termillä mies viitataan useinmiten sukupuoleen, biologiaan, mutta se tulee nähdä myös sosiaalisena kulttuurisena rakennelmana. Joskus käsitys miehestä sosiaalisena olentona on väärä. Jotkut julkiset henkilöt ovat joskus väittäneet, että miehet eivät puhu tunteista. Väite on pöyristyttävä! Ehkäpä joskus on kyse siitä, että koska miesten sosiaaliset verkostot ovat usein kapeampia kuin naisilla, miehiltä voi puuttua foorumi asioiden kuulemiselle ja jakamiselle. Se on myös yksi syy sille, että äijäryhmille on niin suuri tarve ja imu niihin on niin suuri.

Karkkilassa miehet kertoivat, että miesporukassa tulee puhuttua sellaisia asioita, joita ei muualla puhuta. Vaikka hervoton läppä lentääkin, keskustellaan ryhmissä elämän suurista asioista, suruista ja iloista. Ukot totesivat, että jos Äijätoimintaa pitäisi jollain tavalla luonnehtia, avainsanat ovat luottamus, kaverihenki ja huumori. Viesti on sama ryhmiltä ympäri maan.

Karkkilan miesten ajatuksia editoidaan julkaistavaksi Eläkeliiton kotisivuille elokuussa.

Antero Kupiainen

Suunnittelija, miestoiminta