Thumbnail

Mikä muuttuu arjessa sopeutumisvalmennuskurssin jälkeen?

Sopeutuminen tarkoittaa omakohtaista oppimis- ja voimaantumisprosessia ja tavoitteena on lisätä itsearvostusta, rohkeutta, toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuudenuskoa. Eläkeliitossa kursseja järjestetään yli 50-vuotiaille leskille ja eronneille. Vuoden 2018 kursseilta saatu palaute osoittaa varsin selvästi, että kurssin käyminen on auttanut monia saavuttamaan tuon tavoitteen. Kolme kurssilaista neljästä kertoi positiivisista muutoksista arjessaan.

”Olen oppinut ajattelemaan myös itseäni ja omaa hyvinvointiani. Olen saanut rohkeutta kohdata uusia asioita ja toteuttaa omia unelmiani.”

”Olen vähän rauhallisempi, vähän iloisempi. Käyn jumpalla ahkerammin. Lähden hiihtomatkalle...”

”Olen oppinut ajattelemaan myös itseäni ja omaa hyvinvointiani. Olen saanut rohkeutta kohdata uusia asioita ja toteuttaa omia unelmiani.”

”Kurssi oli voimaannuttava ja rohkaisi katsomaan elämää eteenpäin.”

Palaute on meillä järjestöhommissa tärkeä apu toiminnan suuntaamisessa ja kehittämisessä. Ikuinen kysymys on, että missä ja miten sitä palautetta olisi viisainta kysellä. Tiedän osan järjestöistä luopuneen sopeutumisvalmennuksessa kurssin lopussa kerättävistä palautteista, koska heti kurssin jälkeen kysyttäessä kurssilaiset ovat yleensä pelkästään tyytyväisiä. Ihmiset ovat erokokemusten jälkeen niin haavoilla, että jokainen hetki tukea, apua ja ystävällisyyttä on pelkkää plussaa. Pitänee paikkaansa myös leskien kohdalla.

Suunnilleen puolen vuoden kuluttua kurssin päättymisestä toteutetaan seurantakysely. Niiden tulosten valossa on Eläkeliiton sopeutumisvalmennuskurssien ehkä tärkein tavoite vuonna 2018 on toteutunut, sillä tukea ja eväitä sopeutumisessa muuttuneeseen elämäntilanteeseen olivat saaneet kaikki vastaajat.

”Kurssi tuki irtautumista surusta terveellä tavalla. Tajusin että on seisottava omilla jaloilla… On luotava toisenlainen sisältö ja mielekkyys elämään…”

Sekä kurssilaisten että meidän äärettömän merkityksellisenä pitämä vertaistuki oli toteutunut valtaosan kohdalla hyvin. Ohjaajan tehtävä vertaistuen mahdollistajana, kurssin luotsaajana ja tiedon antajana on myös huomattu.

Parasta kurssilla oli:

”Vertaistuki saman asian kokeneiden kanssa, pätevä kurssin vetäjä.”

Arvokas, kehittävä palaute

Muutostoiveina kurssipalautteissa mainittiin kahdenkeskeiset keskustelut ohjaajan kanssa. Niiden järjestäminen ei sopeutumisvalmennuksen kaltaisessa ryhmäkuntoutuksessa kuitenkaan onnistu, koska vaikka kullekin varattaisiin vain puoli tuntia, veisivät nuo keskustelut enemmän kuin yhden kurssipäivän ohjaajan työaikaa.

Toinen toive, joka tulee esille palautteessa ja joka kerta kun tapaan kurssilaisia, on jatkokurssi. Sopeutumisvalmennuskurssien kehittäminen siihen suuntaan olisi tietysti mahdollista. Olemme kuitenkin pitäneet parempana sitä vaihtoehtoa, että mahdollisimman moni pääsisi yhdelle kurssille, kuin että rajallista rahoitusta keskitettäisiin pienempään porukkaan. Innokkaina kuitenkin kannustamme kurssilaisia keskinäiseen yhteydenpitoon ja moni on niin tehnytkin. Yhteydenpito muihin kurssilaisiin oli katkennut kokonaan vain 15 vastaajalla, muut ovat ilahduttavasti pitäneet yhteyttä ainakin yhteen kurssikaveriin. Jopa ryhmätapaamisia oli järjestetty. Kurssien kehittämisen näkökulmasta on varmasti tyytyväisen enemmistön sijaan kuunneltava hiljaisia signaaleita ja luettava yksittäisen kommentit tarkkaan. Meidän tulee jatkossa miettiä, miten voisimme parantaa niissä esille tulevia asioita. Miten ottaisimme paremmin yksilöt huomioon ja jakaisimme heidän toivomaansa tarpeellista tietoa?

Luemme kaikki palautteet huolellisesti, kaikkien näkemykset ovat tärkeitä ja avain kehittämiseen. Erilaiset näkemykset, ehdotukset ja huomiot ovat enemmän kuin tervetulleita muulloinkin kuin palautelomakkeilla. Eikä niitä lomakkeitakaan jätetä pöytälaatikkoon lojumaan, vaan luetaan ja analysoidaan, tehdään yhteenvetoja ja mietitään, miten parhaiten hyödynnämme niistä saadun tiedon. Kiitos kuuluu siis kaikille palautetta antaneille!

Lisätietoja sopeutumista tukevista kursseista leskille, eronneille ja lapsenlapsistaan vieraannutetuille isovanhemmille: 

Katja Harinen, katja.harinen@elakeliitto.fi, p. 040 7257 340

Anu Korhonen

Anu Korhonen
Projektipäällikkö, Hyvinvointia ikääntyneille -hanke
anu.korhonen@elakeliitto.fi