Thumbnail

Onko eläkeläisen vyössä kiristämisvaraa?

”Kaikki maksaa nykypäivänä” on ollut kulunut sanonta kautta aikojen. Tänä päivänä tuntuu kuitenkin, että tämä sanonta on suoranaista vähättelyä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut ensin raaka-aineiden kauppaan ja sitä kautta lähes kaikkien tuotteiden ja palveluiden hintaan dramaattisesti. Kaksinumeroiset korotusprosentit ovat todellisuutta myös Suomessa. Vaikka työeläkkeiden kuluttajahintoja painottava indeksi tällä kertaa toimii eläkeläisten eduksi nostaen eläkkeitä vuodenvaihteessa lähes seitsemän prosenttia, eivät eläkeläiset jää osattomiksi suurinflaation vaikutuksista. Palkansaajiin verrattuna eläkeläisillä on kuitenkin rajatummat mahdollisuudet vaikuttaa menoihinsa ja varsinkin tuloihinsa. Jokainen meistä tarvitsee lämpöä kotiinsa ja ruokaa vatsaansa. Ajat ovat siis poikkeukselliset. Erityisen voimakkaasti tämän vuoden aikana on kohonnut sähkön hinta.


Eläkeliitto halusi selvittää miten sähkön hinnan dramaattinen nousu on vaikuttanut eläkeläisten arkeen. Teimme jäsenillemme sähköpostitse kyselyn, johon saattoi vastata myös liiton verkkosivuilla. Saimme kyselyyn yli 4 300 vastausta. Nuorimmat vastaajat olivat 30-vuotiaita eläkeläisiä ja vanhimmat yli 90-vuotiaita. Lähes puolet kyselyymme vastanneista arveli, ettei selviä tulevasta talvesta ilman ongelmia. 48 % kyselyyn vastanneista eläkeläisistä ei ole etukäteen myöskään pystynyt varautumaan energian hinnan nousuun liittyvään taloudelliseen kriisiin. Ne vastaajat, joilla on ollut mahdollisuus varautua hintojen nousuun, kertoivat opetelleensa pienentämään kaikkea kulutustaan esimerkiksi ympäristösyistä tai oppineet iän myötä kuluttamaan vähemmän.


Kuten Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo on todennut, nyt näyttää siltä, että hiljan juuri koronakriisin vuoksi eristyksissä olleet yli 75-vuotiaat joutuvat nyt uudestaan eristyksiin energian hinnan vuoksi tinkien ruoastaan, lämmityksestään, harrastuksistaan ja terveydenhoidostaan. Aiempaakaan hoitovelkaa ei vielä ole pystytty maksamaan. Nyt kustannuksia on kertymässä myös yhteiskunnalle lisää, mikäli ihmisten vointi heikkenee. Peräkkäiset kriisit voivat pahimmillaan synnyttää uuden köyhien eläkeläisten ryhmän. Ajat ovat kovat kaikille ja vyötä pitää kiristää. On kuitenkin kysyttävä, onko eläkeläisen vyössä enää reikiä?

Anssi Kemppi

Toiminnanjohtaja
anssi.kemppi@elakeliitto.fi