Thumbnail

Sopeutumisvalmennusta verkossa

Tänä keväänä, näissä paljon puhutuissa poikkeuksellisissa oloissa, suunnittelimme ja toteutimme Eläkeliiton ihka ensimmäisen sopeutumisvalmennuskurssin verkkototeutuksena. Digiloikka sopeutumisvalmennuksessamme toteutui ja saimme aikaan ihan mukiinmenevän kurssin!

Kun lähtökohtana on, että siirrämme verkkoon lähikurssiksi suunniteluun kurssin, pitää lähteä liikkeelle kurssilaisista. Monen puhelun jälkeen meillä oli kuusi osallistujaa työikäisten leskien kurssille. Ohjaajien kanssa pohdittiin ja palaveerattiin toteutuksesta, osallistujien kanssa testattiin yhteyksiä ja perehdyttiin Teams-ohjelman käyttöön.

Haasteita aiheutui vielä verkkoon sopivista menetelmistä ja jonkin verran tekniikan toimivuudesta, mutta useimmat kurssilaiset olivat suht tyytyväisiä. Asteikolla 1-5 kokonaisuus onnistui keskiarvolla 3,8 ja odotukset täyttyivät keskiarvolla 3,7. Kaikki olisivat kyllä mieluummin tavanneet toisensa elävässä elämässä, viehän kameran ja äänen välityksellä toteutettu kurssi aina osan kehonkielestä ja ryhmäytyminen on hankalampaa. Vertaistuki toteutui kurssilaisten näkökulmasta kuitenkin kohtuullisesti, ohjaajat olivat tässä kohtaa kriittisempiä. Kurssilaisista viisi kuudesta koki saaneensa tukea ja eväitä muuttuneessa elämäntilanteessaan vähintään melko paljon, puolet porukasta jopa erittäin paljon.

Kurssi täytti tehtävänsä, mutta vielä jäi kehitettävää ja opittavaa. Me kuitenkin opimme ja kehitymme tässäkin. Verkkoon sopivista menetelmistä on nyt kertynyt kokemusta rutkasti koko järjestökentälle, minä odotan, että pääsemme yhteistyössä niitä jakamaan.

Tälle porukalle luvattiin viikonlopputapaaminen myöhemmin, kun se taas on paremmin mahdollista. Sitä siis odotellessa! Tulevaisuudessa voitaisiin ehkä aloittaa yhteistapaamisella ja jatkaa verkossa, se turvaisi paremman onnistumisen ryhmäytymisessä.

Lisätietoja sopeutumista tukevista kursseista leskille, eronneille ja lapsenlapsistaan vieraannutetuille isovanhemmille: 

Katja Harinen, katja.harinen@elakeliitto.fi, p. 040 7257 340

Anu Korhonen

Anu Korhonen
Projektipäällikkö, Hyvinvointia ikääntyneille -hanke
anu.korhonen@elakeliitto.fi