MTLH-blogin kuvituskuva

Tuetulta lomalta iloa ja uusia ystäviä

Yksinäisyys on yksi keskeisiä syitä tuetulle lomalle hakeutumiseen. Yksinäisyys on ihmisen subjektiivinen ja epämiellyttävä kokemus siitä, ettei hänellä ole riittävästi merkityksellisiä sosiaalisia suhteita. Arvioiden mukaan joka kolmas suomalainen kärsii yksinäisyydestä. Etenkin korona on lisännyt yksinäisyyden kokemusta. Yksinäisyys on lisääntynyt erityisesti yli 65-vuotiailla, yksinasuvilla, pienituloisimmilla ja työelämän ulkopuolella olevilla.

Yksinäisyyden haitat kuormittavat eniten niitä, jotka ovat muutenkin vaikeassa tilanteessa, esimerkiksi sairastavat pitkäaikaista sairautta tai ovat kokeneet läheisen menetyksen. Myös talouden haasteet lisäävät yksinäisyyden haittoja. Sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevilla yksinäisyys onkin lisääntynyt eniten. Pitkään jatkuessaan yksinäisyys heikentää ihmisen terveyttä ja hyvinvointia merkittävästi. Yksinäisyys altistaa monille mielenterveyden häiriöille kuten masennukselle sekä fyysisille sairauksille. Yksinäisyys lisääkin erityisesti terveyspalvelujen tarvetta ja käyttöä.

Yksinäisyys tarkoittaa meille eri asioita, mutta yleensä toisten ihmisten seura ja toisista välittäminen on meille tärkeää. Selviytymiskeinomme ovat yksilöllisiä. Osa meistä on perusluoteeltaan optimistisia, osalle taas lasi on lähtökohtaisesti ”puoliksi tyhjä”. Myös elämänhallinnan tunne on yksilöllinen.

Ikääntyneet ovat yksi keskeinen tuetun lomatoiminnan kohderyhmä. MTLH ry:n lomista lähes joka neljäs on tarkoitettu yli 60-vuotiaille. Hakijoita ja tarvetta on paljon. Monet terveyteen, sosiaalisiin tekijöihin ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät haasteet näkyvät lomahakemuksissa. Ikääntyneillä yksinäisyys on merkittävä syy hakea tuetulle lomalle. Lomalla voikin tavata uusia ihmisiä ja ystävystyä tai vahvistaa läheissuhteita.

Lomalla voi uusien ystävien lisäksi saada elämyksiä sekä kokea ja kokeilla uusia asioita, jotka auttavat jaksamaan arjessa. Lomalaisilta saatujen palautteiden ja MTLH:n tekemän osallisuusselvityksen mukaan lomaan vaikutukset ovat pitkäaikaisia, useita kuukausia, jopa pidempiä.

Seniorilomien lisäksi voi hakea omaishoitaja/-hoidettava lomalle ja monille muille lomille, joilla on huomioitu esimerkiksi esteettömyyteen liittyviä asioita. Lomaohjelma on aina räätälöity lomalle osallistuvien tarpeiden ja voimavarojen mukaan.

Tuetut lomat tuottavat iloa, voimavaroja, elämyksiä, uusia ystäviä. Älä jää yksin, tutustu ja hae tuetulle lomalle.

 

Anne Ylönen, toiminnanjohtaja

MTLH ry