Vapaaehtoisen kirjauslomake. Täyttäjän käsi ja kynä näkyvät kaavakkeella.

Yksikin merkintä on tärkeä

Vapaaehtoistoimintaa eläkeliittolaiset ovat tehneet aina ja paljon. Mutta valitettavasti kaikki vapaaehtoistoiminta ei ole näkynyt oikein tilastoissa, koska luvut saadaan vain vapaaehtoisten PALAUTTAMISTA kirjauslomakkeista.  

Kirjaamalla kaikki vapaaehtoistoiminta kirjauslomakkeille voidaan edesauttaa Eläkeliiton vapaaehtoistoimintaa saamaan rahoitusta ja turvata yhdistysten vapaaehtoistoiminnan tukeminen jatkossakin. 

Nyt jos koskaan kaikki vapaaehtoistoiminta kannattaa kirjata 

Eläkeliiton vapaaehtoistoimintaa rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus). Sille raportoidaan vuosittain mm. valtakunnallinen vapaaehtoisten määrä, autettavien määrä ja auttavan vapaaehtoistoiminnan tuntimäärä.  

Vapaaehtoisen kirjauslomake on yksinkertainen, helppo ja nopea täyttää. Lomakkeen ei tarvitse olla täynnä, se kannattaa aina palauttaa. Yksikin merkintä on äärettömän tärkeä!  Osalle vapaaehtoisia ja vastuuhenkilöitä lähetetään pian kysely vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuudesta. Myös tällä kyselyllä halutaan saada tarkempi kuva vapaaehtoistoiminnasta. 

Rahoitus turvaa liiton tuen yhdistyksien ja piirien vapaaehtoistoiminnalle 

Eläkeliiton keskustoimiston kouluttajat tukevat STEA-avustuksen turvin yhdistyksien ja piirien vapaaehtoistoimintaa lähi- ja etäkoulutuksilla. Aluekoulutuksia järjestetään vuosittain yhteystyössä piirien kanssa.  
 
Liitto tuottaa myös oppaita ja muuta materiaalia vapaaehtoistoiminnan tueksi. Näitä ovat mm. Hetki yhdessä -opas uudelle vapaaehtoiselle, nimikortit, lomakkeet ja vapaaehtoistoiminnan esitteet. Materiaalit lähetetään yhdistyksiin maksutta. Tarvittaessa yhdistykset saavat liitosta tukea vapaaehtoistoiminnan haasteisiin.  

Yhdistykset – hyödyntäkää lukuja 

Tilastojen avulla yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta on helppo kertoa uskottavasti. Vapaaehtoistoimintaan käytettyjä̈ tunteja ja autettavien määriä kannattaa hyödyntää̈ yhdistyksen paikallisessa vaikuttamistyössä. Numerot kertovat selkeää kieltä ja auttavaa työtä arvostetaan. Aktiivisena näyttäytyvä yhdistys kiinnostaa myös mahdollisia uusia jäseniä sekä helpottaa avustuksien ja yhteistyökumppaneiden saamista. 

Koronasta huolimatta moni yhdistys on tehnyt vapaaehtoistoimintaa. On keksitty uusia tapoja toimia ja käynnistetty toimintoja uudelleen heti kun mahdollista. Kaikki tämä kannattaa tehdä näkyväksi myös luvuin! 

Lisätietoa: Hetki yhdessä -opas Eläkeliiton uudelle vapaaehtoiselle (s.9) 

Tilaa kirjauslomakkeita ja muuta materiaalia vapaaehtoistoiminnan tueksi: tilauskaavake.

Kirjoittaja: Teija Saarinen

Katja Harinen

Thumbnail
Suunnittelija, vapaaehtoistoiminta ja sopeutumista tukeva toiminta
katja.harinen@elakeliitto.fi