Thumbnail

Eläkeläisköyhyyttä vähennettävä

Eläkeläisten ansiotaso on viime vuosikymmenten aikana parantunut mutta 14-15 prosenttia eläkeläisistä elää suhteellisen köyhyysrajan tuntumassa (THL 2016).  Myös ETK:n vuonna 2017 julkistaman selvityksen mukaan 60 % yli 75-vuotiaista eläkeläisistä kuuluu pienituloisten ryhmään.

Eläkeliitto haluaa nostaa pienellä kansan- ja/tai työeläkkeellä olevien aseman parantamisen keskeiseksi vaikuttamistyön kohteekseen. Liitto kampanjoi kansaneläkkeen tason nostamiseksi sekä yksin että yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa.