Thumbnail

Tiedolla johtaminen tuottaa kestävää hyvinvointia

Kun väestö ikääntyy, voidaan väistämättä nousevia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia hallita onnistuneella hyvinvointialueen strategialla sekä palvelustrategialla. Ydinasia on linjata palvelut ja palveluketjut varttuneiden kansalaisten todellisista tarpeista lähtien, ei vain aiemmin toteutuneen palvelutarpeen pohjalta.


Strategiassa on määriteltävä hallinnon yhteistyö eläkeläisjärjestöjen kanssa. Suomen suurimpana eläkeläisjärjestönä Eläkeliitolla on jokaisella hyvinvointialueella koko järjestökentän läpäisevä vaikuttajavastaavarakenne. Eläkeliiton piirit ovat päätöksentekijöille ja toimihenkilöille suora kanava varttuneen väestönosan arjen hyvinvointia koskevan tiedon äärelle.