Eduskuntavaalit_2023_perinteiset_asiointikanavat

Perinteiset asiointikanavat pitää säilyttää digitaalisten rinnalla

Digitalisaatio ei tuo mukanaan yksinomaan helpotusta iäkkäiden elämään vaan myös yleisiä ja ihmisten yhdenvertaisuutta uhkaavia ongelmia. Yli 40 prosentilla on jäänyt viranomaispalveluita kokonaan käyttämättä, koska asiointi on digitaalista. Kaikkein useimmin digitalisaatio syrjäyttää kaikkein ikääntyneimpiä, yli 80-vuotiaita kansalaisia.

Digitalisaatio ei ole haaste ikääntyneille vaan se on haaste päättäjille, viranomaisille ja palveluntarjoajille. Haaste on tehdä asiat niin, että elämän loppuun asti jokaisen ikäisen osallisuus
varmistetaan.