Eduskuntavaali_2023_riittävä_toimeentulo

Riittävä toimeentulo turvattava jokaiselle eläkeläiselle

Suomalaisten eläkkeet eivät ole suuria ja niiden varassa eletään pitkään. Eläkeläisköyhyyttä ei ole saatu poistettua. Edelleen miehistä 26 % ja naisista 36 % saa eläkettä alle 1249 e/kk. Pienimpiä eläkkeitä on korotettava.

Eläkkeiden verotus niissä on palkkatuloa ankarampaa. Ansiotuloon kohdistuvien veroluonteisten maksujen ja erilaisten vähennysten jälkeen käteen jäävän tulon tulee olla samansuuruinen riippumatta siitä, onko ansiotulon lähde palkka vai eläke.