Thumbnail

Edistämme ikääntyneiden kulttuuri-, liikunta- ja koulutuspalveluita sekä lisäämme maksuttomien kokoontumistilojen määrää

2 Edistämme ikääntyneiden kulttuuri-, liikunta- ja koulutuspalveluita sekä lisäämme maksuttomien kokoontumistilojen määrää.

 

Ikääntyneiden kulttuuri-, liikunta- ja koulutuspalvelut sekä maksuttomat kokoontumistilat

  • Perustelut vaihtoehtoiskustannuksilla: terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinninedistäminen kaikessa politiikassa tuo pysyviä säästöjä yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin.
  • Olemme päättäjien kanssa samalla puolella: veronmaksajina emme halua lisätä vältettävissä olevia kustannuksia veroja.