Thumbnail

Turvaamme kotihoidon ja laitoshoivan saatavuuden ja niiden yksilöllisiä tarpeita vastaavan sisällön

1 Turvaamme kotihoidon ja laitoshoivan saatavuuden ja niiden yksilöllisiä tarpeita vastaavan sisällön.

 

Laadukas kotihoito ja hoiva

  • Vanhusten kotihoidossa ja laitoshoivassa on ilmenneet vakavat puutteet eivät ole korjaantuneet. Valtuutetun tulee edistää ihmisoikeuksien toteutumista.
  • Perustelut: Jokaisella on Suomessa yksilöllinen, viime kädessä perustuslaissa(19§) taattu oikeus riittävään hoivaan ja huolenpitoon.
  • Kunta on vastuussa vanhuspalveluiden järjestämisestä asukkailleen.
  • Kunnan on valvottava sen alueella järjestettävät palvelut ovat asianmukaisia.
  • Sosiaalihuollon henkilöstön on viipymättä ilmoitettava sosiaalihuollon toiminnastavastaavalle taholle, jos he huomaavat epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.