Eläkeläinen mies kokous

Vahvistamme vanhusneuvostojen toimintaedellytyksiä

3 Vahvistamme vanhusneuvostojen toimintaedellytyksiä.

  • Tuleva sote-rakenne edellyttää nykyistä vahvempaa alueellista ja paikallista
  • vaikuttamista.
  • Perustelut: Kuntalain (410/2015 22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
  • Kunta osoittaa vanhusneuvostolle kokoustilan, huolehtii kokousten järjestämisestä ja vastaa kokouksista aiheutuneista kustannuksista. Toimintaan täytyy varata erilliset, riittävät määrärahat.
  • Kokouspalkkioiden maksaminen. Kunnanhallitus voi päättää, että vanhusneuvoston jäsenten palkkioista ja muista korvauksista on soveltuvin osin voimassa, mitä hallintosäännössä määrätään lautakunnan jäsenten palkkioista ja korvauksista.