Thumbnail

Hyvän vanhenemisen tukisäätiö

Eläkeliiton ja sen piirien perustama Hyvän vanhenemisen tukisäätiö on toiminut vuodesta 1993. Säätiön tarkoituksena on tukea ja ylläpitää ikääntyvien ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Säätiö ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia. Samoin onnittelut ja muistamiset voidaan ohjata säätiölle maakuntarahastojen kautta. Säätiöön voidaan perustaa lahjoittajan mukaan nimetty rahasto, jolloin lahjoittajan ja kohteen välinen yhteys säilyy kiinteänä.

Tukisäätiöön on perustettu erilaisia rahastoja. Maakunnallisten rahastojen avulla turvataan lahjoituksen käyttö oman alueen ikäihmisten hyväksi.

Hyvän vanhenemisen tukisäätiöllä on myös omia adresseja, joita käyttämällä voit tukea säätiön toimintaa. Säätiön puheenjohtajana toimii Hannu Rämö ja säätiön asiamies on Eläkeliiton Timo Vähäkoski.


Hyvän vanhenemisen tukisäätiön pankkiyhteys: 
OKO 578007-269520

Hyvän vanhenemisen tukisäätiö logo