Thumbnail

Suomeen tarvitaan ylisukupolvinen eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma

Eläkeliitto ry:n liittokokouksen kannanotto:
 

Eläkeliiton liittokokous vaatii pikaisia toimia pienituloisten eläkeläisten aseman parantamiseksi. Ansiotason noususta huolimatta elää lähes 15 prosenttia eläkeläisistä (THL 2016) suhteellisen köyhyysrajan alapuolella. Eläkeläisten ryhmä jakautuu yhä voimakkaammin hyvin toimeentuleviin ja heihin, joiden tulot eivät tahdo riittää kattamaan jokapäiväistä perustoimentuloa. Monet pienellä eläkkeellä sinnittelevistä asuvat yksin riittämättömien palveluiden varassa. He tarvitsevat paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä lääkkeitä, mikä lisää heidän taloudellista rasitustaan entisestään.

Eläkeliitto peräänkuuluttaa vastuullista eläkepolitiikkaa, joka kantaa tuleville sukupolville asti. Tulevaisuudessa yhä useamman eläkeläisen eläkekertymän on ennustettu jäävän aiempia sukupolvia pienemmäksi. Kansaneläkkeen merkitys toimeentulon turvana ei katoa jatkossakaan. Myös työelämä muuttuu, katkonaiset ja epätyypilliset työsuhteet lisääntyvät ja itsensä työllistäminen yleistyy. Vastuullinen eläke- ja hyvinvointipolitiikka ottaa huomioon sekä nykyisten että tulevien eläkeläissukupolvien tarpeet. 

Nyt tarvitaan työelämän muutokset huomioon ottava eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma, jolla parannetaan sekä nykyisten köyhyysrajalla elävien eläkeläisten että tulevien eläkeläisten asemaa. Nyt on korjaavien toimenpiteiden aika.