Mittanauha sopeseminaari

SOPEUTUMISVALMENNUSSEMINAARI Kohti yhtenäisempää tuloksellisuuden osoittamista järjestöissä

19.11.2020 toteutuneen seminaarin tallenne katsottavissa
Toistuva tapahtuma. Valittu päivä:
31.12.5.2.2021
Tallenne katsottavissa tätä kautta

Seminaarin tallenne on katsottavissa 31.12.2020 saakka. 

Kiitokset kaikille puhujille ja seminaariin osallistuneille!

Arvioinnin ja tulosten osoittamisen tärkeitä kysymyksiä ovat:
• Seurataanko toiminnan tuloksia arvioitaessa oikeita asioita?
• Millaisia mittareita ja tiedonkeruutapoja eri järjestöillä on?
• Olisiko arviointia, seurantaa ja tiedonkeruumenetelmiä mahdollista kehittää yhdessä?

Tule kuulemaan tuloksia järjestöjen tekemästä selvityksestä, jossa kartoitettiin sopeutumisvalmennuksessa käytettyjä menetelmiä ja mittareita. Arvioidaan yhdessä selvityksen tuottamaa tietoa, jaetaan kokemuksia hyvistä mittareista ja tiedonkeruumenetelmistä sekä otetaan ensiaskeleet yhteisen tulevaisuudenkuvan rakentamiseen muuttuneessa toimintaympäristössä.

Seminaarin aloittaa Hilppa Tervonen STEA:sta kertomalla tulevista muutoksista ja niiden vaikutuksista.

Yhteiskehittämisessä on mukana järjestöjen sopeutumisvalmennuksen työryhmän väkeä, Kuntoutussäätiön tutkija-arvioitsija Henna Harju, Ajatustalo Oy:n toimitusjohtaja Antti Pelto-Huikko – sekä kaikki seminaarin osallistujat.

Seminaarin toteuttaa Järjestöjen sopeutumisvalmennusryhmä.

Tilaisuus on maksuton. 

Ohjelma: 

8:30 – 9:00     Kahvi ja ilmoittautuminen, etäosallistujien yhteyksien varmistaminen

9:009:05     Tervetuloa seminaariin! Suunnittelija Anu Korhonen, Eläkeliitto ry

9:05 – 9:45   Sopeutumisvalmennuksesta kohti tavoitteellista ryhmätoimintaa – mikä muuttuu ja miksi? Valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen STEA

9:45 – 10:20  Kokemuksia järjestöjen sopeutumisvalmennustoiminnan arvioinnista – Yhteenvetoa selvityksen tuloksista ja hahmotelmaa kehittämisen painopisteistä. Työryhmän puolesta Päivi Rittvanen, CP-liitto ry

10:20 – 10:30 Jaloittelutauko

10:30 – 11:20  Sopeutumisvalmennuksen tuloksellisuus ja vaikuttavuus muuttuvassa toimintaympäristössä Tutkija-arvioitsija Henna Harju, Kuntoutussäätiö

11:20 – 12:20 Lounastauko

12:20 – 13:20 Työryhmätyöskentelyä – kohti yhtenäisempää tuloksellisuuden osoittamista Toimitusjohtaja Antti-Pelto-Huikko, Ajatustalo Oy

13:20 – 13:35 Kahvit

13:35 – 14:15  Työryhmätyöskentely jatkuu

14:15 – 14:30 Katse tulevaisuuteen – mikä on sope-toimintaa toteuttavien järjestöjen tulevaisuuskuva Toiminnanjohtaja Anssi Kemppi, Eläkeliitto ry

Anu Korhonen

Thumbnail
Suunnittelija, sopeutumisvalmennus
anu.korhonen@elakeliitto.fi