Thumbnail

Kuntokortti

Kuntokorttia voi hyödyntää itselleen sopivalla tavalla. Sen tarkoitus on auttaa sinua, yhdistystä ja piiriä.

Kuntokortin avulla liikkuja voi seurata pitkäjänteisesti omaa aktiivisuuttaan, miten usein liikkuu, ja kuinka monipuolisesti harrastaa liikuntaa. Täyttyykö terveysliikuntasuositus? Kortti auttaa myös tavoitteiden saavuttamisessa ja ylläpitää motivaatiota. Täyttämällä ja palauttamalla kortin liittyy osaksi Eläkeliiton iloista liikkujayhteisöä, ja mahdollisesti osallistuu erilaisiin arvontoihin.

Piirit, yhdistykset ja liikuntavastaavat luovat mahdollisuuksia ja kannustavat liikkeelle. Kuntokorttia voi käyttää esimerkiksi kuntokampanjoiden toteuttamisessa, erilaisissa arvonnoissa ja tulosten seurannassa. Palautetuista korteista saadaan paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää oman yhdistyksen liikuntatoiminnan kehittämiseen. Jokainen yhdistys luo itselleen sopivan tavan käyttää ja kerätä kortteja.

Liikuntaluvut vaikuttamisen välineenä

Eläkeliiton yhdistysten järjestämä liikuntatoiminta edistää ja vahvistaa ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Y
hdistyksen järjestämät säännölliset liikuntaryhmät, -muodot ja -tapahtumat täydentävät julkisia palveluja. 

Mitä liikunnanlukuja kannattaa kerätä ja tuoda esiin:

  • Liikuntatyhmien ja osallistujien määrät
  • Liikuntamuotojen määrä
  • Liikuntatapahtumien määrä, osallistujien määrä
  • Vapaaehtoisten vertaisliikuttajien määrä
  • Osallistujien liikunnan määrä (Kuntokortit)

Kuntokortteja saa omasta piiristä.

Tulostettavan kuntokortin voi ladata tästä:

Kuntokortti.pdf (1.32 MB)


Tallenna omalle koneelle kuntokortti exel-tiedostona ja täydennä liikuntasuorituksesi kortille. 
 

 

Outi Kokko-Ropponen

Thumbnail
Liikuntasuunnittelija
outi.kokko-ropponen@elakeliitto.fi