Kävelyfutis Lehmiranta

Pallo hallussa - Kävelyfutiskerhot

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on myöntänyt Eläkeliitolle hanketukea iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseen Helsingissä. Pallo hallussa - Kävelyfutis-hankkeessa kehitetään yli 60-vuotiaiden ikäihmisten liikkumista ja fyysistä toimintakykyä edistävää alueellista toimintaa kävelyfutiskerhojen avulla.

Hankkeen tavoitteet:
- lisätä ikääntyvien fyysistä aktiivisuutta ja voimavaroja 
- kasvattaa kohtaamisten määrää 
- vähentää yksinäisyyttä 
- parantaa osallistujien toimintakykyä 
- osallistaa mukaan vapaaehtoistoimintaan 
- kouluttaa kerhoille vapaaehtoiset vertaisohjaajat.

Hankkeen kohderyhmä:
60+ -vuotiaat helsinkiläiset.

Kävelyfutis on astetta lempeämpi liikuntalaji, jossa pelaaminen on sallittu vain kävellen. Laji sopii sovellettujen sääntöjen vuoksi monelle ikään ja kuntoon katsomatta. Kenttä ja maali ovat pienemmät kuin jalkapallossa ja kentällä saa liikkua vapaasti, eli paitsioita ei tässä lajissa tunneta. Kontaktit ja pääpallot eivät kuulu peliin, vaan palloa pelataan ainoastaan jaloilla. Pelaajavaihtoja voi tehdä niin usein kun on tarvis, ja maalivahtia voi vaihtaa lennossa. 

Hankkeessa käynnistetään Jätkäsaaren, Myllypuron ja Käpylän alueilla eläkeläisten kävelyfutiskerhoja. Kerhoille koulutetaan vapaaehtoiset vertaisvetäjät, jotka itsekin kuuluvat eläkeläiskohderyhmään. 

Hankkeen turvin mahdollistetaan matalan kynnyksen edullinen ja ikäystävällinen säännöllinen liikuntaharrastus, jossa korostuvat sosiaalisuus ja yhteisöllisyys.


Kävelyfutis-ryhmät Helsingissä syksy 2022

Myllypuro (viimeinen vuoro 19.12.2022)

Pallomylly ma klo 10:00 - 11:00.
Pikajuoksijankuja 9, 00920 Helsinki

Tervetuloa mukaan!

Jokainen liikkuu omalla vastuullaan.

Lisätietoja saat: outi.kokko-ropponen@elakeliitto.fi tai 040-7257 024.

Pallo hallussa Jätkäsaari

Pallo hallussa Käpylä

Outi Kokko-Ropponen

Thumbnail
Liikuntasuunnittelija
outi.kokko-ropponen@elakeliitto.fi