Piiroskuva joka havainnollistaa teknisiä käyttötaitoja

Hyvät käyttötaidot

Hyvät tekniset käyttötaidot omaava mediatoimija:

Osaa lukea käyttöliittymiä ja hahmottaa näytön eri osia

 • Lukee ruutuja aina ”uusin silmin” ymmärtäen, että sisältöjä päivitetään ja tekniikkaa kehitetään jatkuvasti mm. tietoturvasyistä
 • Luo ymmärrystä näkemästään, jäsentäen sisältöjä, hahmottaen rakenteita ja tunnistaen yleisesti käytettyjä metaforisia elementtejä, kuten symboleita

Ymmärtää yleisen toiminta- ja käyttölogiikan

 • Tunnistaa eri ohjelmien samoja lainalaisuuksia ja ymmärtää sovellusten käytön yleiset periaatteet
 • Tietää että oleellista ei ole yksittäisten asioiden osaaminen vaan oppimisvalmiudet
 • Omaksuu jatkuvasti uutta tarpeiden ja toiveiden mukaan

Käyttää päättely- ja ongelmanratkaisustrategioita

 • Tunnistaa oikeat toimintaperiaatteet ja toimii niiden mukaisesti
 • Tuntee ja soveltaa tietoteknisten laitteiden käytössä ongelmanratkaisumalleja

Hyödyntää ohjeita ja oppaita käytön apuna

 • Tutustuu avoimin mielin uusiin teknisiin laitteisiin ja mahdollisuuksiin
 • Kysyy muilta, jakaa osaamista ja opettelee asioita yhdessä muiden kanssa
 • Levittää tietoa hyvistä käytänteistä ja toimintatavoista

Tukee mediakasvattajana monipuolisen mediaosaamisen kehittymistä

 • Ymmärtää mediataitojen olevan jatkuvasti kehittyviä kansalaistaitoja
 • Tunnistaa yksilöllisiä mediavalmiuksia ja tukee mediataitojen harjoittelussa

 

Lähteet:
Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. KenGuru (verkkosivusto). Opetushallitus. http://www10.edu.fi/kenguru/?sivu=tvt_perustaidot. Viitattu 5.2.2020
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014, s.23. Opetushallitus.
Mediakasvattajan muistilista. 2015. Mediakasvatusseura.