Piirroskuva joka havainnollistaa luovia mediataitoja

Hyvät luovat taidot

Hyvät luovat taidot omaava mediatoimija: 

Käyttää omaa ääntään ja ilmaisee itseään

 • Katselee, kuuntelee ja tulkitsee mediasisältöjä ja luo mediasisältöjä itse
 • Osallistuu medioissa ja on kokenut itseilmaisussa
 • Itsearvioi omia mediatuotoksiaan

Tuottaa omia tarinoita ja ilmaisee omaa persoonaansa ja tyyliään tekemällä mediasisältöjä

 • Tietää juonen rakenteesta ja vertailee tarinoiden hahmoja omiin kokemuksiin ja tunteisiin
 • Välittää omia tunteitaan sanan, kuvan ja musiikin avulla
 • Tekee valintoja ja rajauksia sekä yhdistelee uusin tavoin olemassa olevia mediasisältöjä
 • Osaa itsearvioida luomiaan mediasisältöjä ja mitä ne viestivät omasta identiteetistä ja mediamausta

Hahmottaa omat mediatarpeensa ja mediamakunsa

 • Tuntee niin nautinnon kuin kriittisyydenkin kokemuksia mediakulttuurissa
 • Osaa tarkastella omaa mediamakuaan, eli tapoja joilla vastaanottaa, arvottaa ja tulkitsee mediaa

Peilaa median viestien arvoja ja asenteita omiin

 • Tietää, miten viestejä analysoidaan

Tuntee tekijänoikeudet

Tunnistaa mediakasvattajana oman mediasuhteensa ja rohkaisee muitakin yksilölliseen mediailmaisuun

 • Arvostaa jokaisen yksilöllistä mediasuhdetta ja omanlaista elämää mediassa
 • On utelias, hyödyntää erilaisia näkökulmia mediakasvatuksessa ja luo edellytyksiä yhdessä oppimiselle

 

Lähteet: 
Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. 2011. Kerhokeskus – Koulutyön tuki ry.
Mediakasvattajan muistilista. 2015. Mediakasvatusseura.