Kuva teoriakoulutuksesta Töysän digikahvilassa vuonna 2019

Mediataitotekoja Töysästä

Eläkeläisten digi- ja mediataitojen kehittämishanke 2019-2020

Mediataitojen hallinnan edellytyksenä on riittävien digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen hallinta. 

Päämääräksi otettiin ikääntyneiden jäsenten digilaitteiden (älypuhelin, tabletti ja tietokone) käytön opetus. Teknisten taitojen kehittymisen myötä opetetaan parantamaan tietoturvallisuutta ja tunnistamaan tietoteknisten laitteiden myötä ilmeneviä uhkia. Medialukutaidon kehittyessä ikäihmiset voivat parantaa vuorovaikutustaitojaan ja verkkoon siirtyvien palvelujen käyttöä.

Koulutuspaikkana toimi entinen Töysän kunnantalo, joka on saneerattu nykyaikaisin videolaittein mainioksi kokouspaikaksi yhdistyksien käyttöön. Alakerrassa toimii Töysän kirjasto. Koulutuksen vastuuhenkilönä on yhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Kallio, apunaan hallitusjäsenet.

Opastus järjestetään kolmiportaisesti.

  1. DIGIKAHVILAT, digitaalisuuden edistäminen. Monipuolinen luentosarja digitaalisuuden uhista ja mahdollisuuksista. Digikahvilaan kuului oleellisesti henkilökohtainen ohjaus.
  2. DIGINEUVONTA, datanomiopiskelijoiden avustuksella järjestettävä digineuvonta vieriopetuksena. Kännykän, tabletin tai tietokoneen täydennysopastusta henkilökohtaisesti.
  3. DIGITAITO-hanke, digiopastajien koulutus tulevaan, jatkuvaan digi- mediataitojen opastukseen. ”DIGITAITO - Tavoitteena sujuvampi arki”

 

DIGIKAHVILAT, digitaalisuuden edistäminen

Teoriakoulutusta Töysän digikahvilassa
Senioreiden digikahvilassa oli enimmillään yli 40 osallistujaa, ei tahtonut ehtiä kahvillekaan.

Hanke toteutettiin yhdessä Kuudestaan ry:n ja Kansalaisopiston kanssa. Kuudestaan ry. on Etelä-Pohjanmaalla toimiva Leader-ryhmä, joka tukee paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä. 

Teoriakoulutusta Töysän digikahvilassa
Kouluttajana kansalaisopiston tuntiopettaja Sinikka Korhonen ja Kuudestaan ry:n Jaana Sippola.

Maailma muuttuu koko ajan digitaalisemmaksi ja palvelut siirtyvät verkkoon. Varsinkin eläkeikäisillä saattaa olla vaikeuksia käyttää älylaitteita ja erilaisia viranomaispalveluita verkossa. Tähän tarpeeseen on vastattu järjestämällä senioreiden digikahviloita.

Matalan kynnyksen tapaamisissa asioita opetetaan käytännön kautta, kädestä pitäen neuvomalla. Jokaisesta aiheesta jaetaan lisäksi kirjallinen materiaali, jotta jokainen voi kotonaankin käyttää laitteita, sovelluksia ja ohjelmia. Digikahviloissa on käsitelty muun muassa puhelinten asetuksia, sovellusten asentamista, WhatsAppin käyttöä, pilvipalveluita, turvallisuusasioita, pankkipalveluita, oma kantaa sekä junalippujen tilaamista verkosta, pankkipalveluiden mobiiliavainta, QR-koodia ja 112-sovelluksen käyttöä. Tällä hetkellä erityisesti pankkipalvelut ja mobiiliavain askarruttavat monia. Sähköpostitse ovat ohjaajat vielä postittaneet tiedotteet ”hyödyllisiä linkkejä” käytettäväksi itseopiskelussa.

Digikahvilat ovat olleet erittäin suosittuja, kahviloissamme olikin käyntikertoja 157. Palaute eläkeläisiltä on ollut erittäin hyvää ja monet ovat kiitelleet saaneensa tietoa ja rohkeutta roppakaupalla lisää. Uusia digilaitteita on hankittu uudenlaisella innolla.

Ikäihmisten digitaitojen karttuessa yhteydenpito läheisiin monipuolistuu, sosiaalinen verkosto laajenee ja itsenäinen asiointimahdollisuus lisääntyy. Tätä kautta elämä muuttuu monella tavalla mielekkäämmäksi. Digitaalisten välineiden tutuksi tekeminen todella vaikuttaa eläkeläisten elämään.

Digikahviloista tiedotettiin kotisivuillamme, Töysä -tiedotteessa, ilmoitustauluilla ja paikallislehdissä.

Ma 9.9.2019 klo 13-15, 23 osanottajaa

Ma 16.9.2019 klo 13-16, 41 osanottajaa

Ma 23.9.2019 klo 13-16, 33 osanottajaa

Ma 30.9.2019 klo 13-16, 30 osanottajaa

Ma 28.10.2019 klo 13-16, 30 osanottajaa

Yhteensä 157 osanottajaa

 

DIGINEUVONTA, datanomiopiskelijoiden avustuksella järjestettävä digineuvonta vieriopetuksena

Digineuvonta toteutettiin Järviseudun ammatti-instituutin Alavuden toimipisteen tieto- ja viestintätekniikan datanomiopiskelijoiden avustuksella. Opettaja Tapani Ala-Mutka yhdeksän opiskelijan ja yhdistyksen omien digiohjaajien kanssa neuvoivat ja opastivat innokkaita ja edellisestä koulutuksesta rohkaistuneita ikäihmisiä vieriopetuksena laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Kännykän, tabletin tai tietokoneen täydennysopastusta henkilökohtaisesti. Se oli suosittua, tarkentavaa ja syventävää perehtymistä edellisessä digikahvilassa saatujen oppien konkretisoimiseksi.

Ihan kaikkia ei tarvitse tavallisen älypuhelinta, tablettia tai ”läppäriä” käyttävän ikäihmisen oppia. Hyötykäyttö ja tietoturva ovat tärkeimpiä, ettei eläkeläinen tipu ”digikelkasta”.

Neuvonta tapahtui laitteenomistajan itse käyttäen omaa älylaitettaan, neuvoja ohjaa vieressä istuen. Kuitenkin jokaiselta neuvojalta otettiin salassapitositoumus ensin. Datanomiopiskelijat saivat samalla hyvää kokemusta tuleviin työtehtäviinsä, digitaitojen opastuksiin. Koulutustilaisuutemme kartuttivat myös datanomiopiskelijoiden työharjoittelutarpeita.

Digineuvontaa vierihoitona Töysässä
Tehokasta vierihoitoa digineuvonnassa, mediataidot kehittyvät ja eläkeläiset pärjäävät paremmin. 

”Vähän kokeneemmat saivat kaipaamiaan lisätaitoja ja rohkeutta kokeilla uutta.”  Saavutimme erinomaisesti myös täysin alkutekijöistä lähteviä jäseniämme.”

Digineuvonnasta ilmoitettiin kotisivuillamme, ilmoitustauluilla, Töysä-tiedotteessa ja paikallislehdissä.

Pe 24.1.2020 klo 9:30-13:30, 9 osanottajaa, 7 kouluttajaa

Pe 31.1.2020 klo 9:30-13:30, 19 osanottajaa, 7 kouluttajaa

Pe 7.2.2020 klo 9:30-13:30, 13 osanottajaa, 9 kouluttajaa

Pe 14.2.2020 klo 9:30-13:30, 13 osanottajaa, 7 kouluttajaa

To 20.2.2020 klo 9:30-13:30, 13 osanottajaa, 9 kouluttajaa

Yhteensä 67 osanottajaa, 39 kouluttajaa

Stipendien jako datanomiopiskelijoille Töysässä
Eläkeliiton Töysän yhdistyksen stipendejä vastaanottamassa osa datanomiopiskelijoista opettajansa Tapani Ala-Mutkan kanssa. Luovuttajana EL Töysän pj. Pirkko Kallio

Neuvonta sujui oppilailta hyvin, jokaista ikäihmistä henkilökohtaisesti ohjaten. Tämän vuoksi Eläkeliiton Töysän yhdistys päätti jakaa heille pienet stipendit ystävällisestä asiakaspalvelusta. Digineuvojien stipendien jako suoritettiin JAMIN toimipisteessä maanantaina 16.3.2020. Maanantaina opiston toimipisteessä oli stipendejä vastaanottamassa osa neuvojista, loput saavat stipendinsä opettajan välityksellä. Nämäkin opiskelijat jäävät etäopetukseen Korona -viruksen leviämisen estämiseksi.

 

DIGITAITO -HANKE, digiopastajien koulutus tulevaan, jatkuvaan digi- mediataitojen opastukseen

Digiopastaja koulutuksen tavoitteet: Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin jokaisessa paikallisyhdistyksessä on kesäkuussa 2020 yksi tai useampi DIGIOPASTAJA, joka pystyy järjestämään 8-12 tapaamiskerran DIGIKERHO:n digitaalisissa taidoissa alkuvaiheessa oleville henkilöille.

Kerhoissa osallistujat pääsevät alkuun digitaalisten taitojensa kehittämisessä ja saavat tarvitsemaansa täydennyskoulutusta.

Kurssin tarkoituksena on osallistujien olemassa olevia tietoja ja taitoja hyödyntäen luoda malli ja sisältö paikallisiin digikerhoihin ja yhdistyksien jäsenten jatkokoulutukseen.

Digitaito -hankkeen koordinaattorina ja kouluttajana oli Teemu Majasaari, Ilmajoen Opistolta. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Opetuskokonaisuuteen kuului:

  • Digitaalisten laitteistojen tarve, hankinta ja käyttöönotto
  • Kirjautuminen erilaisiin palveluihin ja niiden käyttö
  • Viestintäohjelmat
  • Valokuvien käsittely
  • Tiedon etsiminen internetistä
  • Sosiaalinen media
  • Tietoturvallisuus

Digiopastaja -koulutuksen käyneillä on hyvä valmius opastaa tulevaisuudessa yhdistyksen eläkeläisiä medialukutaitojen kehittämiseen ja digilaitteiden hallintaan. Näin parannamme ja varmistamme ikäihmisten valmiutta pärjätä yhä digitalisoituvassa elämässämme.

To 3.10.2019 klo 9-15 Lehtimäki, 12 osanottajaa (3 Töysästä)

Ma 16.12.2019 klo 9-15 Töysä, 12 osanottajaa (6 Töysästä)

Ma 20.1.2020 klo 9-15 Töysä12 osanottajaa (6 Töysästä)

Ma 27.1.2020 klo 9-15 Töysä, 12 osanottajaa (7 Töysästä)

Ma 2.3.2019 klo 10-14 Töysä, 9 osanottajaa (6 Töysästä)

Yhteensä 57 osanottajaa

Jatkuu Digikerhona syksyllä 2020 Eläkeliiton Töysän yhdistyksessä...

 

Yhteenveto ja tavoitteiden toteutuminen:

Tähänastiset tavoitteet on saavutettu yli odotusten!

Tämä Eläkeläisten digi- ja mediataitojen kehittämishankkeemme on tähänastisen kokemuksen mukaan ollut oikein ajoitettu jäsentemme pärjäämiseksi nykymaailmassa. Teen nimittäin tätä yhteenvetoa juuri Pandemian riehuessa Suomessa ja muualla maailmassa. Nyt jäsenillämme on huomattavasti paremmat edellytykset selvitä karanteeninomaisista olosuhteista, jolloin kasvokkaista kanssakäymistä ei saa toteuttaa tartuntavaaran vuoksi. He osaavat mm. asioida sähköisesti, toimia sosiaalisessa mediassa ja etsiä Internetistä tarpeellista tietoa.

Asteittainen eteneminen digiympäristöön tutustumisessa on myös ollut tehokas keino oppimisen ja muistiin jäämisen kannalta.

Täällä maaseudulla, entisen Töysän kunnan alueella (joka on liitetty Alavuden kaupunkiin), olemme tavoittaneet hyvin alueen eläkeläiset. Tilaisuuksiimme on ollut helppo tulla, tuttujen vertaisten seuraan ja opetuksen tahti on koettu oikean tasoiseksi. Palautekyselyissä, kohdassa ”tarpeellisuus” vastasivat kaikki osallistujat, että ”erittäin tarpeellinen”.

Oman yhdistyksemme toimijoista on ollut vain muutama kykenevä neuvomaan toisia, maallikoita kun olemme. Hallituksen jäsenet ovat olleet itse nyt neuvottavina, jotta syksyllä aloitettava DIGI -toimintakerhomme saadaan miehitettyä, silloin ei ole käytettävissä asiantuntijoita.

Tulevat digikerhot ovat vielä profiililtaan matalamman kynnyksen kokoontumisia kuin esim. kansalaisopiston opinnot.

Vaikein asia opetuksessa on ollut laitteiden kirjavuus: eri merkkisissä älylaitteissa asiat löytyvät eri paikoista.

Ja mikä parasta, on mukava havaita, miten rohkeus näitä nykyaikaisia laitteita kohtaan on selvästi lisääntynyt. WhatsApp ja muita viestejä on tullut sellaisilta henkilöiltä, jotka vielä viime syksynä lähes vannoivat, etteivät käyttäisi näitä nykyajan ”vempeleitä” ikinä.

 

Teksti: Kari Kallio (Eläkeliiton Töysän yhdistys)