Piirroskuva joka havainnollistaa turvataitoja

Hyvät turvataidot

Hyvät turvataidot omaava mediatoimija:

Käyttää mediasisältöjä ja -palveluita turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tilannekohtaisesti

 • Käyttää mediaa monipuolisesti ja hyödyntää pelottomasti hyödyllisiä sisältöjä ja hyvää toimintaa
 • Ratkaisee ongelmatilanteita ja välttää ennakoiden ikäviä mediakokemuksia

Huolehtii tietoturvasta ja suojaa yksityisyyttä

 • Tiedostaa että nettiin liittyy paljon hyvää, mutta myös riskejä ja päivittää tietojaan netin turvallisesta käytöstä
 • Varjelee itseään ja muita ihmisiä haitallisilta sisällöiltä ja vahingolliselta toiminnalta
 • Harjoittaa itsekritiikkiä ja itsesääntelyä ymmärtäen, ettei ole samantekevää, mitä sanoo ja miten käyttäytyy

Käyttäytyy netiketin mukaisesti

 • On kohtelias ja ottaa muut huomioon omassa toiminnassaan

Noudattaa lakeja ja sääntöjä mediapalveluita käyttäessään

 • Arvioi kattavasti mediasisältöjen laillisuutta
 • Tuntee omat lailliset oikeutensa ja velvollisuutensa mediakäyttäjänä ja toimii niiden mukaisesti
 • Kääntyy viranomaisten puoleen kohdatessaan laittomuuksia

Tuntee ikärajat

 • Ohjaa alaikäisiä iälleen sopivaan mediakäyttöön

Kannustaa mediakasvattajana keskusteluun ja toimii turvallisena aikuisena

 • On valmis juttelemaan rauhassa ja käsittelemään vaikeitakin aiheita
 • Puuttuu ongelmatilanteisiin ja kääntyy tarvittaessa ammattilaisten puoleen vaikeissa mediakäytön tilanteissa

 

Lähteet: 
Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. 2011. Kerhokeskus – Koulutyön tuki ry.
Mediakasvattajan muistilista. 2015. Mediakasvatusseura. 

Sanna Tuominen

Thumbnail
Projektisuunnittelija, Netikäs
sanna.tuominen@elakeliitto.fi