Piirroskuva joka havainnollistaa vuorovaikutustaitoja

Hyvät vuorovaikutustaidot

Hyvät vuorovaikutustaidot omaava mediatoimija:

Toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa

 • Kehittää vuorovaikutustaitojaan yhdessä toimien, yhteistyötä tehden ja toisten kanssa oppien
 • Hankkii ja ylläpitää yhteyksiä muihin yksilöihin ja ryhmiin median, erityisesti sosiaalisen median kautta
 • Vaalii yhteistyötä ja ongelmien ratkaisemista yhdessä muiden kanssa

Samaistuu ja kokee empatiaa

 • Samaistuu erilaisiin mediassa toimimisen rooleihin, vuorottelee ja ottaa rooleja
 • Eläytyy toisten tilanteisiin antaen ja saaden vertaistukea

Rakentaa identiteettiään median avulla

 • Kokeilee erilaisia rooleja

Ymmärtää erilaisia mediassa esitettyjä näkökulmia ja osaa perustella omansa

 • Ilmaisee mielipiteitään ja asenteitaan muille
 • Osaa keskustella, perustella sanallisesti ja pitää puoliaan

Tuntee sananvapauden periaatteet ja yksityisen ja julkisen eron mediassa

 • Tuntee erilaisia mediaosallistumisen mahdollisuuksia
 • Viestii mediassa tarkoituksenmukaisesti ja tuntee voivansa vaikuttaa

Osallistuu media- ja kansalaiskulttuuriin, kansalaisvaikuttamiseen

 • Luo ja tavoittelee muiden mediakäyttäjien kanssa yhteisiä päämääriä

Tunnistaa roolinsa sekä mediakasvattajana että mediakasvajana

 • Tiedostaa vastuunsa mediatoimijana, jonka toimilla on vaikutuksia myös muihin
 • Kehittyy mediatoimijana vuorovaikutuksessa muiden kanssa

 

Lähteet: 
Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa. 2011. Kerhokeskus – Koulutyön tuki ry.
Mediakasvattajan muistilista. 2015. Mediakasvatusseura.