Oppaita (ladattavat)

 

Elämää käsillä käsikirja 2018. Marika Sarha ja Johanna Kivelä. Eläkeliitto ry. 

Kastele kulttuurin kukkaa-opintoaineisto antaa työkaluja paikalliskulttuurin tuntemuksen kehittämiseen. Pyydettäessä vihkonen lähetetään sähköpostilla maksutta. Sitä on lupa monistaa. Pienehkön määrän voi tilata Eläkeliitosta, hintaan 5 euroa kpl + postituskulut.

Luontoaiheinen ryhmätoiminta. Tehdään yhdessä. Eläkeliitto ry 2015. 

Mun tarina & Sun tarina pdf. Tarinallisen ryhmätoiminnan menetelmä. Eläkeliitto ry, Valli ry, Kotipirtti ry 2015. 

Porukalla puhtia & vertaisuudesta voimaa osa 1. Eläkeliitto ry 2017. 

Porukalla puhtia & vertaisuudesta voimaa osa 2. Eläkeliitto ry 2017. 

 

Painotuotteita

 

Yhdistystoiminnan käsikirja 2021 (syyskuu)

TunneMusiikki. Opas sisältää kaksi cd-levyä. Opas antaa runsaasti vinkkejä ikääntyneiden ja heikkoaististen musiikkitoimintaan. 

Yhdessä muutoksen virrassa - Erosta eheäksi -opas ryhmänohjaajalle. Opas erityisesti vapaaehtoisille eroryhmille vertaisohjaajille. Terhi Vedenkivi ja Liisa Salmenperä. 66 sivua. 2010. 7 euroa, Eläkeliiton jäsenille 5 euroa.

Uskonnalliset yhteisöt Suomessa -opintokerhoaineisto 2010. Eläkeliitto ry. 54 sivua+ kannet. A4-kokoinen, kierresidottu. Yhdistyksille ja piireille 6,50 euroa, jäsenille 7,50 euroa ja muille 8,50 euroa.

Auttamisen iloa. Palvelevan vapaaehtoistoiminnan opas 2008. Eläkeliitto ry. 48  sivua. 5 euroa.

Arjen ankkurina. Opas iäkkäässä omaishoitoperheessä toimivalle vapaaehtoiselle 2007. Elisa Lehtonen & Satu Tommola (kirj.). Maaret Alaranta & Tuuli Nikula (toim.) Eläkeliitto ry. 52 sivua. 5 euroa.

 

Projektiraportteja


Kuntouttavaa kotielämää. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoa vapaaehtoisvoimin. Loppuraportti. 2006. Maaret Alaranta (kirj.).Raportti nro 2. Eläkeliitto ry. Helsinki. 5 euroa.


Kasvokkain ja kohdakkain. Voimavaravalmennusta vapaaehtoistyöntekijöille oman jaksamisen turvaamiseksi ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. Loppuraportti. 2006. Kerttu Maria Ikonen (toim.). Raportti nro 3.Eläkeliitto ry. Helsinki. 5 euroa.


Erosta eheäksi. Parisuhteen purkauduttua. Loppuraportti. 2006. KerttuMaria Ikonen (kirj.). Raportti nro 4. Eläkeliitto ry. Helsinki. 5 euroa.

 

Julkaisusarjat

 

Musiikki kohtaa vapaaehtoistoiminnan. 2011. Sari Saarela (kirj.) Helsingin yliopisto. Yleisen kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Julkaisuja nro 7. Eläkeliitto ry. 10 euroa. 

Tuen välittyminen Eläkeliiton puhelinrinkitoiminnassa 2008. Meeri Reponen (kirj.) Jyväskylän yliopisto. Puheviestinnän pro gradu-tutkielma. Julkaisuja nro 6. Eläkeliitto ry. 10 euroa.

Ankkurina arjessa. Tutkielma ikääntyvien vapaaehtoisten jaomaishoitoperheiden kokemuksista 2008. Tuuli Nikula (kirj.) Turun yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Julkaisuja nro 5. Eläkeliitto ry. 10 euroa.


Osallistumisen iloa ja omia rajoja. Eläkeläiset vapaaehtoistoiminnassa 2008. Maiju Makkonen (kirj.) Jyväskylän yliopisto. Sosiologian(sosiaaligerontologian) pro gradu -tutkielma. Julkaisuja nro 4. Eläkeliitto ry. 10 euroa.


"Siit saa ittelle jotakin". Tutkimus Turun seudun vertaisohjaajista2008. Päivi Niskanen & Jonna Tirkkonen (kirj.) Lahden ammattikorkeakoulu. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Julkaisuja nro 3. Eläkeliitto ry. 10 euroa.


Yhdessäoloa ja henkistä vireyttä. Tarinatupa-muisteluryhmienosallistujien kokemuksia 2006. Ritva Saartoala (kirj.) Joensuunyliopiston kasvatustieteen laitoksen pro gradu -tutkielma. Julkaisuja nro 1. Eläkeliitto ry. 10 euroa.


Me olemme vahva joukkue. Tutkielma sopeutumiskurssin käyneiden leskien sosiaalisesta pääomasta 2006. Anja Matikainen (kirj.) Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen pro gradu-tutkielma. Julkaisuja nro 2. Eläkeliitto ry. 10 euroa. Muita julkaisuja


Elämänpuun lehtiä. Runoja ja ajatuksia. Eläkeliitto ry. 8 euroa.


Yhteisiä vuosia. Eläkeliiton menestystarina 2000. Eläkeliitto ry.


Eläkeliiton taskukalenteri. 5 euroa.


 

Tuotteita

Isännänviiri. 50 cm x 500 cm, sopii 10 metrin tankoon. 60 euroa.

 

Tilaukset 


Julkaisuja voi tilata Eläkeliitosta, puh. (09) 7257 1144 tai sähköpostitse 
info(at)elakeliitto.fi. Lähetyksiin lisätään posti- ja käsittelykulut.
 

Vesa Toikka

Thumbnail
Toimitussihteeri/tiedottaja
vesa.toikka@elakeliitto.fi