Thumbnail

Julkaisut

Oppaita

 

Elämää käsillä käsikirja 2018. Marika Sarha ja Johanna Kivelä. Eläkeliitto ry. 

Kastele kulttuurin kukkaa-opintoaineisto antaa työkaluja paikalliskulttuurin tuntemuksen kehittämiseen. Pyydettäessä vihkonen lähetetään sähköpostilla maksutta. Sitä on lupa monistaa. Pienehkön määrän voi tilata Eläkeliitosta, hintaan 5 euroa kpl + postituskulut.

Luontoaiheinen ryhmätoiminta. Tehdään yhdessä. Eläkeliitto ry 2015. 

Mun tarina & Sun tarina pdf. Tarinallisen ryhmätoiminnan menetelmä. Eläkeliitto ry, Valli ry, Kotipirtti ry 2015. 

Porukalla puhtia & vertaisuudesta voimaa osa 1. Eläkeliitto ry 2017. 

Porukalla puhtia & vertaisuudesta voimaa osa 2. Eläkeliitto ry 2017. 

Toimekas. Eläkeliiton järjestöopas 2015. Markku Hattula (toim.). Eläkeliitto ry. 128 sivua. 20 €.

TunneMusiikki. Opas sisältää kaksi cd-levyä. Opas antaa runsaasti vinkkejä ikääntyneiden ja heikkoaististen musiikkitoimintaan. Tilaaja maksaa postikulut. 

Sävel soikoon − Musiikista iloa vapaaehtoistoimintaan. Opas + cd musiikin hyödyntämiseen vapaaehtois- ja ryhmätoiminnassa. Riina Lilja, Jennie Lillandt, Altti Rannikko ja Ava Numminen. Eläkeliitto ry. 78 sivua. Ei-jäsenet: 10 euroa/kpl ja 45 euroa/5 kpl. Eläkeliiton jäsenet: 8 euroa/kpl, 35 euroa/5 kpl.

Läsnä ja lähellä − Opas kuolemaa ja surua kohtaaville vapaaehtoisille 2010. Katariina Engblom & Elisa Lehtonen (kirj.). Eläkeliitto ry. 68 sivua. 7 euroa, Eläkeliiton jäsenille 5 euroa.

Yhdessä muutoksen virrassa - Erosta eheäksi -opas ryhmänohjaajalle. Opas erityisesti vapaaehtoisille eroryhmille vertaisohjaajille. Terhi Vedenkivi ja Liisa Salmenperä. 66 sivua. 2010. 7 euroa, Eläkeliiton jäsenille 5 euroa.

Uskonnalliset yhteisöt Suomessa -opintokerhoaineisto 2010. Eläkeliitto ry. 54 sivua+ kannet. A4-kokoinen, kierresidottu. Yhdistyksille ja piireille 6,50 euroa, jäsenille 7,50 euroa ja muille 8,50 euroa.

Auttamisen iloa. Palvelevan vapaaehtoistoiminnan opas 2008. Eläkeliitto ry. 48  sivua. 5 euroa.

Arjen ankkurina. Opas iäkkäässä omaishoitoperheessä toimivalle vapaaehtoiselle 2007. Elisa Lehtonen & Satu Tommola (kirj.). Maaret Alaranta & Tuuli Nikula (toim.) Eläkeliitto ry. 52 sivua. 5 euroa.

Murtumatta mukana - Lujuutta liikkumalla. Opas ikääntyvien vertaisliikunnan ohjaamiseen 2009. Maaret Alaranta ja Kitty Seppälä sekä Virpi Koskue (kirj.). Maaret Alaranta (toim.). Eläkeliitto ry. 128 sivua. Hinta 10 euroa.

 

Projektiraportteja


Kuntouttavaa kotielämää. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoavapaaehtoisvoimin. Loppuraportti. 2006. Maaret Alaranta (kirj.).Raportti nro 2. Eläkeliitto ry. Helsinki. 5 euroa.


Kasvokkain ja kohdakkain. Voimavaravalmennusta vapaaehtoistyöntekijöille oman jaksamisen turvaamiseksi ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi.Loppuraportti. 2006. Kerttu Maria Ikonen (toim.). Raportti nro 3.Eläkeliitto ry. Helsinki. 5 euroa.


Erosta eheäksi. Parisuhteen purkauduttua. Loppuraportti. 2006. KerttuMaria Ikonen (kirj.). Raportti nro 4. Eläkeliitto ry. Helsinki. 5euroa.


Tarinatupa - Samtalskafé. Muistelemisesta voimavaroja itsenäiseenselviytymiseen. Loppuraportti. 2006. Raportti nro 5. Eläkeliitto ry.Helsinki. 5 euroa.


Liiku ja liidä. Terveysliikuntaa ikääntyville. Loppuraportti. 2007.Maaret Alaranta (kirj.). Raportti nro 6. Eläkeliitto ry. Helsinki. 5euroa.

 

Julkaisusarja 

Musiikki kohtaa vapaaehtoistoiminnan. 2011. Sari Saarela (kirj.) Helsingin yliopisto. Yleisen kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Julkaisuja nro 7. Eläkeliitto ry. 10 euroa. 

Tuen välittyminen Eläkeliiton puhelinrinkitoiminnassa 2008. Meeri Reponen (kirj.) Jyväskylän yliopisto. Puheviestinnän pro gradu-tutkielma. Julkaisuja nro 6. Eläkeliitto ry. 10 euroa.

Ankkurina arjessa. Tutkielma ikääntyvien vapaaehtoisten jaomaishoitoperheiden kokemuksista 2008. Tuuli Nikula (kirj.) Turun yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Julkaisuja nro 5. Eläkeliitto ry. 10 euroa.


Osallistumisen iloa ja omia rajoja. Eläkeläiset vapaaehtoistoiminnassa 2008. Maiju Makkonen (kirj.) Jyväskylän yliopisto. Sosiologian(sosiaaligerontologian) pro gradu -tutkilema. Julkaisuja nro 4. Eläkeliitto ry. 10 euroa.


"Siit saa ittelle jotakin". Tutkimus Turun seudun vertaisohjaajista2008. Päivi Niskanen & Jonna Tirkkonen (kirj.) Lahden ammattikorkeakoulu. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Julkaisuja nro 3. Eläkeliitto ry. 10 euroa.


Yhdessäoloa ja henkistä vireyttä. Tarinatupa-muisteluryhmienosallistujien kokemuksia 2006. Ritva Saartoala (kirj.) Joensuunyliopiston kasvatustieteen laitoksen pro gradu -tutkielma. Julkaisujanro 1. Eläkeliitto ry. 10 euroa.


Me olemme vahva joukkue. Tutkielma sopeutumiskurssin käyneiden leskien sosiaalisesta pääomasta 2006. Anja Matikainen (kirj.) Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen pro gradu-tutkielma. Julkaisuja nro 2. Eläkeliitto ry. 10 euroa. Muita julkaisuja


Elämänpuun lehtiä. Runoja ja ajatuksia. Eläkeliitto ry. 8 euroa.


Yhteisiä vuosia. Eläkeliiton menestystarina 2000. Eläkeliitto ry.


Eläkeliiton taskukalenteri. 5 euroa.


 

Tuotteita

Isännänviiri. 50 cm x 500 cm, sopii 10 metrin tankoon. 60 euroa.

 

Tilaukset 


Julkaisuja voi tilata Eläkeliitosta, puh. (09) 7257 1144 tai sähköpostitse 
info(at)elakeliitto.fi. Lähetyksiin lisätään posti- ja käsittelykulut.
 

Vesa Toikka

Thumbnail
Toimitussihteeri/tiedottaja
vesa.toikka@elakeliitto.fi