Ilmapallot

Yhdistyspilotti

Uutta virtaa yhdistystoimintaan!

1.9.2021

Yhdistyspilotti-yhdistykset on valittu

Kehityspilottiin valittiin seuraavat yhdistykset:

Kaavi, Kerava, Keuruu, Kotka, Laitila, Paltamo ja Ristiina.

--

Haluatteko kehittää yhdistyksenne toimintaa? Tuntuuko, että tarvitsette kehittämiseen tukea?  

Eläkeliiton keskustoimisto kutsuu mukaan yhdistyksiä kehityspilottiin vuosille 2021–2022. Tarkoituksena on aikaansaada uutta yhdistyksestä lähtöisin olevaa toimintaa, jota keskustoimiston henkilökunta yhdessä yhdistyskehittäjien ja piirin kanssa tukee. 

Kehittämispilottiin osallistuvilta yhdistyksiltä tarvitaan rohkeutta, uskallusta kokeilla, epävarmuuden ja keskeneräisyyden sietokykyä. 

Mukaan valittavien yhdistysten rinnalla kulkijoina ja tsemppareina toimivat keskustoimiston henkilökuntaa, piirihallitus/toiminnanjohtaja sekä piirin alueella toimivat yhdistyskehittäjät. 

Kehityspilottiin otetaan vuonna 2021 mukaan 8 yhdistystä. 

Lisätietoja Kirsti "Titti" Mustakallio, kirsti.mustakallio@elakeliitto.fi, 040-7257363

Kirsti Mustakallio

Thumbnail
Järjestöjohtaja
kirsti.mustakallio@elakeliitto.fi