Valkosten dominopalikoiden rivi kaatumassa

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset

Eläkeliiton ottamat vakuutukset vapaaehtoisen turvana

Ihan kuten muussakin elämässä, vapaaehtoistoiminnassakin saattaa sattua ja tapahtua.

Eläkeliitto on vakuuttanut kaikki ns. auttavaa vapaaehtoistoimintaa tekevät jäsenensä tapaturma- ja vastuuvakuutuksella.

Jotta vakuutus on voimassa

  1. yhdistyksen hallitus on päättänyt kokouksessaan vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta
  2. vapaaehtoisista pidetään nimiluetteloa. Se käsitellään hallituksessa aina kun luetteloon tulee olennainen muutos. Vapaaehtoisten luettelo liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Vapaaehtoistoiminnasta vastaava henkilö tai muu nimetty henkilö ylläpitää vapaaehtoisten nimiluetteloa. Yhdistyksen tulee myös huomioida vapaaehtoistoiminta vuosittain toimintasuunnitelmassa, talousarviossa ja toimintakertomuksessa.

Tapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat tapaturmat, jotka sattuvat vapaaehtoiselle itselleen hänen ollessaan mukana Eläkeliiton järjestämässä vapaaehtoistoiminnassa tai toimintaan liittyvillä välittömillä matkoilla.

Mikä on tapaturma
Tapaturma on sellainen, joka sattuu äkillisesti ja tahattomasti, ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vamman. Tapaturmia ovat mm. liukastuminen, putoaminen ja kaatuminen.

Korvausmäärä invaliditeettitapauksessa on 9939 euroa ja vamman hoitokulukorvaus enintään 3040 euroa. Vakuutuksen perusteella ei korvata fysikaalista hoitoa. Vakuutus on voimassa 85 ikävuoteen asti (vakuutusyhtiö ei myönnä vakuutusta tätä vanhemmille henkilöille).  

Mitä korvataan?
Vakuutus korvaa tarpeellisen hoidon, jonka lääkäri määrää vamman parantamiseksi ja hoitamiseksi. Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkiot, sairaalamaksut, tutkimukset ja lääkkeet.

Mitä ei korvata?
Välillisiä kustannuksia, kuten ansionmenetystä tai kodinhoitajan palkkaa, hyönteisen piston tai pureman aiheuttamaa tartuntatautia. Korvausta ei myöskään myönnetä, jos tapaturma on aiheutettu tahallisesti tai se on seurausta törkeästä huolimattomuudesta.

Vastuuvakuutus

Vakuutus korvaa henkilö- tai esinevahinkoja, joista vakuutettu on lain mukaan korvausvelvollinen. Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaiset vahingot, jotka aiheuttavat Eläkeliiton järjestämässä vapaaehtoistoiminnassa.

Liikenteessä sattuneet vahingot korvataan aina liikennevakuutuksesta.

Vahingon tapahduttua

Vahingon tapahduttua on tärkeää kirjata vahinkoon johtaneet tapahtumat: mitä, missä ja milloin tapahtui. Kannattaa myös ottaa heti yhteys Eläkeliiton keskustoimistoon talouspäällikköön. Jokainen vahinkotapaus käsitellään tapauskohtaisesti vakuutusyhtiössä, joka tekee lopullisen päätöksen korvattavuudesta.

Yhdistykset päättävät itse muiden kuin em. vapaaehtoisten vakuuttamisesta, kuten talkoovakuutuksen ottamisesta.