Thumbnail

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan organisointi

Onnistunut vapaaehtoistoiminta edellyttää Eläkeliiton yhdistykseltä toiminnan organisointia.

Julkaistu 1.6.2018

Viimeksi päivitetty 3.6.2021

Yhdistys pääsee mukaan Eläkeliiton vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen päättämällä yhdistyksen hallituksen kokouksessa vapaaehtoistoiminnan aloittamisesta. Tämän jälkeen yhdistyksen jäsenten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan mainitaan vuosittain yhdistyksen toimintasuunnitelmassa. Toimintasuunnitelmaan voidaan kuvata vapaaehtoisten toimintaa ja esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämisideoita. Vapaaehtoistoiminta kannattaa huomioida mahdollisuuksien mukaan myös yhdistyksen talousarviossa, jotta vapaaehtoisten tekemää arvokasta toimintaa voidaan tukea esimerkiksi vapaaehtoisten vertaistuellisia kokoontumisia järjestämällä.  

Vapaaehtoisten luettelo

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan vastaava tai muu nimetty henkilö ylläpitää ja päivittää vapaaehtoisten nimiluetteloa yhdistyksen jäsenistä, jotka osallistuvat vapaaehtoistoiminnan tekemiseen. Vapaaehtoinen voi kirjata nimensä itse luetteloon tai pyytää vapaaehtoistoiminnan vastaavaa lisäämään nimen luetteloon. Vaitiololupaus

Jokainen vapaaehtoistoimintaan osallistuva allekirjoittaa vapaaehtoistoimintaan liittyvän vaitiololupauksen. Lomake täytetään kerran. Vaitiololupauslomakkeen täyttäminen on pakollista. Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan vastaava tai muu nimetty henkilö säilyttää lomakkeita. Vapaaehtoisen nimikortti

Vapaaehtoisen nimikorttia voivat käyttää kaikki Eläkeliiton yhdistyksen jäsenet, joiden nimi on kirjattu yhdistyksen vapaaehtoisten luetteloon ja vaitiolupauslomakkeeseen. Nimikortin kantaja on sitoutunut Eläkeliiton vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin, ja nimikorttia on hyvä pitää esillä erityisesti hoivakotivierailuilla ja julkisissa tiloissa vapaaehtoistoimintaa tehdessä. 

Vapaaehtoisen nimikorttiVapaaehtoistoiminnan kirjauslomake

Eläkeliiton vapaaehtoinen tilastoi toimintansa vapaaehtoistoiminnan kirjauslomakkeeseen. Tilastoinnin avulla tuodaan esille vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä ja tehdään toimintaa näkyväksi. Vapaaehtoinen merkitsee kirjauslomakkeeseen jokaisesta vapaaehtoistoiminnan kerrasta avuntarvitsijoiden määrän ja vapaaehtoistoimintaan käytetyt tunnit. Lomakkeeseen tilastoidaan oman perheen ulkopuolisten auttaminen ja tukeminen. Esimerkiksi omaishoitajana toimimista tai lastenlasten hoitamista ei tilastoida. 

Kirjauslomake palautetaan vuoden lopuksi yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan vastaavalle. Kirjauslomakkeista saa omasta Eläkeliiton yhdistyksestä, piiristä tai keskustoimistosta. 

Vapaaehtoistoiminnan tunnusmerkki

Eläkeliiton yhdistykset voivat hakea omalta piirihallitukselta tunnusmerkkiä ja kunniakirjaa vapaaehtoiselle, joka on osallistunut vapaaehtoistoimintaan vähintään kahden vuoden ajan. 


Materiaalitilaukset: 

Lomakkeita, vapaaehtoistoiminnan kirjauslomakkeita ja nimikortteja voi tilata Eläkeliiton keskustoimistosta teija.saarinen@elakeliitto.fi

Teija Saarinen

Teija Saarinen
Suunnittelija, vapaaehtoistoiminta
teija.saarinen@elakeliitto.fi