Thumbnail

Yli 65-vuotias: kerro meille omia kokemuksia asumisestasi

Tarvitsemme johdonmukaista asuntopolitiikkaa, jotta ihmiset voivat asua ja elää omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti myös ikääntyneinä.

Asunnon esteettömyys on asumisen sujumista ja toimivuutta. Esteettömät ratkaisut kodissa ja kodin tilojen muunneltavuus mahdollistavat sen, että omassa kodissa voi asua myös elämäntilanteiden tai toimintakyvyn muuttuessa. Esteettömyyttä edistää esimerkiksi turhien tasoerojen välttäminen, riittävän leveät oviaukot, wc- ja pesutilan sopiva kalustaminen, riittävän suuri eteistilasta sekä keittiö, jossa rollaattorin tai pyörätuolin käyttäjäkin pystyy toimimaan. Tällä hetkellä Suomen asuntokannasta on esteettömiä asuntoja noin kolmannes niiden tarpeesta.

 

Ympäristöministeriön alainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion varoista erilaisia asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, joilla korjataan asuntokantaa tai parannetaan asuinoloja.  Valtion tämän vuoden budjetissa on osoitettu yhteensä 35 miljoonaa asumisen korjaus- ja hissiavustuksiin, joilla tuetaan yli 65-vuotiaiden ja vammaisten itsenäistä asumista. Vuonna 2018 summa oli 37,9 miljoonaa euroa. Summasta noin 2,9 miljoonaa euroa myönnettiin iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjauksiin ja 1,5 miljoonaa euroa uusien hissien rakentamiseen vanhoihin taloihin. Esteettömyysavustuksia olemassa olevien kohteiden kuten hissien, luiskien ja ovien korjauksiin myönnettiin 5 miljoonaa euroa. Kummastusta herättää se, että kaikkiaan varoista jäi käyttämättä 18,3 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että avustuksista ja niiden käyttömahdollisuuksista tulee tiedottaa ja neuvoa tehokkaammin.

 

Korjausavustuksia voivat hakea myös kotitaloudet, joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Korjausavustuksen kriteerit ja hakemisen ohjeet löytyvät ARA:n sivuilta

 

Tarvitsemme johdonmukaista asuntopolitiikkaa, jotta ihmiset voivat asua ja elää omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti myös ikääntyneinä. Edellinen eduskunta edellytti, että vuoden 2020 loppuun mennessä tulee laatia kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen kahdeksan vuoden kehittämisohjelma, joka perustuu asuntopolitiikan selvittämiseen ja siinä ilmeneviin kehittämiskohteisiin.  Hallitus onkin luvannut osana ikäohjelmaansa toteuttaa erillisen ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman. Hallitus on myös luvannut huolehtia ARA-erityisryhmien investointiavustuksen riittävästä tasosta ja korottaa erityisryhmien ARA-investointiavustuksen alinta tukiluokkaa. Näiden lisäksi tulisi asuinympäristöjä suunniteltaessa ja kaavoitettaessa tehdä vaikutusarviointi suhteessa ikääntyneiden tarpeisiin.

 

Rakennuksen esteettömyyden ei tulisi olla lisäarvo, jota asukkaiden pitäisi vaatia ja josta tulisi joutua maksamaan lisähintaa. Tutkimusten mukaan esteettömyys nostaa rakentamisen kustannuksia vain pari prosenttia. Esteettömyys mahdollistaa ihmisen kotona asumisen, liikkumisen eri toimintaympäristössä sekä oikeuden itsenäiseen elämään ja osallisuuteen yhteisöissä. Kaikki keinot, joilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä asumista omassa kodissaan, ovat myös kansantaloudellisesti tarkoituksenmukaisia, kun palveluasumisen tarvetta saadaan vähennettyä.

 

Kerro meille oman asumisesi sujuvuudesta vastaamalla kyselyymme https://link.webropolsurveys.com/S/F8B3477C63582F51 Kyselyyn voi vastata 9.9.2019 asti. Vastaukset auttavat meitä vaikuttamistyössämme esteettömän asumisen puolesta.

Irene Vuorisalo

Thumbnail
Vanhusasiamies
irene.vuorisalo@elakeliitto.fi