Thumbnail

Vinkkejä vapaaehtoistoiminnan vastaaville

Vinkkejä vapaaehtoistoiminnan vastaavana toimimiseen

 

Eläkeliiton vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan piireissä ja yhdistyksissä. Liitto suosittelee, että jokaiseen piiriin sekä vapaaehtoistoiminnassa mukana olevaan yhdistykseen nimetään vapaaehtoistoiminnan vastaava. Vapaaehtoistoiminnan vastaavia voi olla myös useampi kuin yksi. Kun molemmat on merkitty myös jäsenrekisteriin vapaaehtoisvastaavaksi, kummatkin saavat mm. keskustoimistolta tulevat koulutus- ja vertaistapaamiskutsut.

Piirin vapaaehtoistoiminnan vastaavana toimiminen

 • Toimii piirin vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilönä.
 • Pitää vapaaehtoistoiminnan teeman esillä piirin järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa.
 • Tekee pyynnöstä yhdistysvierailuja, joiden aikana pohditaan yhdessä yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Vierailumahdollisuutta kannattaa markkinoida piirin kotisivuilla ja tilaisuuksissa.
 • Kokoaa yhteen yhdistysten vapaaehtoistoiminnan vastaavia ja ylläpitää yhteishenkeä. Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan vastaavat kaipaavat tukea ja vinkkejä. Myös virkistävää ohjelmaa tarvitaan.
 • Tiedottaa yhdistyksiä piirin ajankohtaisista vapaaehtoistoiminnan asioista. 

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan vastaavana toimiminen

 • Toimii yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilönä.
 • Kutsuu koolle vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita.
 • Kokoaa yhteen yhdistyksen vapaaehtoiset esimerkiksi keväisin ja syksyisin tai yhdistyksen vapaaehtoisten tarpeen mukaan. Tapaamisissa voi olla vapaamuotoinen ohjelma, jossa kukin vapaaehtoinen kertoo omia vapaaehtoistoiminnan kuulumisia.
 • Ideoi toimintaa ja selvittää tuen tarpeessa olevia yhdessä yhdistyksen vapaaehtoisten kanssa.
 • Järjestää mahdollisuuksien mukaan virkistävää ohjelmaa vapaaehtoisille kuten retken läheiselle luontopolulle ja laavulle.
 • Koordinoi yhdistyksen vapaaehtoisten toimintaa haluamallaan tavalla. Vastaava voi esimerkiksi pitää kirjaa siitä, kuinka monta autettavaa kullakin vapaaehtoisella on, jotta vältytään yksittäisten vapaaehtoisten liialliselta kuormittamiselta.
 • Tiedottaa vapaaehtoisille tulevista piirin ja keskustoimiston järjestämistä vapaaehtoistoiminnan koulutuksista.
 • Päivittää vapaaehtoisten luetteloa ja ottaa vastaan sekä säilyttää vapaaehtoisten vaitiololupauslomakkeet.
 • Käy uusien vapaaehtoisten kanssa läpi perusasiat Eläkeliiton vapaaehtoistoiminnasta. Tässä kannattaa hyödyntää Hetki yhdessä – opas Eläkeliiton uudelle vapaaehtoiselle -perehdytysopasta.
 • Jakaa vapaaehtoisille vapaaehtoistoiminnan kirjauslomakkeen, perehdyttää sen käyttöön ja kerää vuoden lopussa kirjauslomakkeet takaisin. 
 • Jakaa vapaaehtoisille vapaaehtoisten nimikortit (vihreä nauha), joita vastaava voi tilata maksutta piiristä.
 • Pitää yhteyttä paikkakunnan muihin vapaaehtoistoiminnan järjestöihin, seurakuntaan ja kuntaan (yhteistyön tekeminen, mahdollisten päällekkäisten vapaaehtoistoimintamuotojen välttäminen).

Muita vinkkejä vapaaehtoistoiminnan vastaaville:

 • Pidä ennen kaikkea huolta omista voimavaroistasi.
 • Osallistu itse liiton ja piirin järjestämiin vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin, virkistyspäiviin ja aluekoulutuksiin.
 • Verkostoidu muiden vapaaehtoistoiminnan vastaavien kanssa, jotta saat vertaistukea ja toimintavinkkejä.
 • Huolehdi, että yhteystietosi löytyvät piirin/yhdistyksen kotisivuilta ja kuvaa yhteystietojesi ohella sitä, että millaisissa asioissa sinuun voi olla yhteyksissä.
 • Huolehdi siitä, että piirin/yhdistyksen toimintasuunnitelmassa on maininta vapaaehtoistoiminnasta. Mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoistoiminta tulee olla huomioituna myös talousarviossa.
 • Ole näkyvä ja helposti lähestyttävä.
 • Ota selvää asioista ja ainakin sitten, kun joku kysyy. Muista, että kaikkea ei tarvitse kuitenkaan tietää ja osata, vaan vapaaehtoistoiminnan vastaava voi pyytää neuvoa piiristä ja keskustoimistosta.

Kysy materiaaleja oman piirin vapaaehtoisvastaavalta tai toiminnanjohtajalta. (Piiri tilaa materiaaleja keskustoimistosta: tilauslinkki).

 

Katja Harinen

Thumbnail
Suunnittelija, vapaaehtoistoiminta ja sopeutumista tukeva toiminta
katja.harinen@elakeliitto.fi