Thumbnail

Vinkkejä vapaaehtoistoiminnan vastaaville

Julkaistu 26.6.2019

Viimeksi päivitetty 8.9.2021

Vinkkejä vapaaehtoistoiminnan vastaavana toimimiseen

Eläkeliiton vapaaehtoistoimintaa koordinoidaan piireissä ja yhdistyksissä. Liitto suosittelee, että jokaiseen piiriin sekä vapaaehtoistoiminnassa mukana olevaan yhdistykseen nimetään vapaaehtoistoiminnan vastaava. Vapaaehtoistoiminnan vastaavia voi olla myös useampi kuin yksi. 

Piirin vapaaehtoistoiminnan vastaavana toimiminen

 • Toimii piirin vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilönä.
 • Pitää vapaaehtoistoiminnan teeman esillä piirin järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa.
 • Tekee pyynnöstä yhdistysvierailuja, joiden aikana pohditaan yhdessä yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Vierailumahdollisuutta kannattaa markkinoida piirin kotisivuilla ja tilaisuuksissa.
 • Kokoaa yhteen yhdistysten vapaaehtoistoiminnan vastaavia ja ylläpitää yhteishenkeä. Yhdistysten vapaaehtoistoiminnan vastaavat kaipaavat tukea ja vinkkejä. Myös virkistävää ohjelmaa tarvitaan.
 • Tiedottaa yhdistyksiä piirin ajankohtaisista vapaaehtoistoiminnan asioista. 

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan vastaavana toimiminen

 • Toimii yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilönä.
 • Kutsuu koolle vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita.
 • Kokoaa yhteen yhdistyksen vapaaehtoiset esimerkiksi keväisin ja syksyisin tai yhdistyksen vapaaehtoisten tarpeen mukaan. Tapaamisissa voi olla vapaamuotoinen ohjelma, jossa kukin vapaaehtoinen kertoo omia vapaaehtoistoiminnan kuulumisia.
 • Ideoi toimintaa ja selvittää tuen tarpeessa olevia yhdessä yhdistyksen vapaaehtoisten kanssa.
 • Järjestää mahdollisuuksien mukaan virkistävää ohjelmaa vapaaehtoisille kuten retken läheiselle luontopolulle ja laavulle.
 • Koordinoi yhdistyksen vapaaehtoisten toimintaa haluamallaan tavalla. Vastaava voi esimerkiksi pitää kirjaa siitä, kuinka monta autettavaa kullakin vapaaehtoisella on, jotta vältytään yksittäisten vapaaehtoisten liialliselta kuormittamiselta.
 • Tiedottaa vapaaehtoisille tulevista piirin ja keskustoimiston järjestämistä vapaaehtoistoiminnan koulutuksista.
 • Päivittää vapaaehtoisten luetteloa ja ottaa vastaan sekä säilyttää vapaaehtoisten vaitiololupauslomakkeet.
 • Käy uusien vapaaehtoisten kanssa läpi perusasiat Eläkeliiton vapaaehtoistoiminnasta. Tässä voi hyödyntää Hetki yhdessä – Uuden vapaaehtoisen perehdytysopasta (Hetki_yhdessä_opas uudelle vapaaehtoiselle.pdf).
 • Jakaa vapaaehtoisille vapaaehtoistoiminnan kirjauslomakkeen, perehdyttää sen käyttöön ja kerää vuoden lopussa kirjauslomakkeet takaisin.  
 • Jakaa vapaaehtoisille vapaaehtoisten nimikortit, joita vastaava voi tilata maksutta keskustoimistolta.
 • Pitää yhteyttä paikkakunnan muihin vapaaehtoistoiminnan järjestöihin, seurakuntaan ja kuntaan (yhteistyön tekeminen, mahdollisten päällekkäisten vapaaehtoistoimintamuotojen välttäminen).

Muita vinkkejä vapaaehtoistoiminnan vastaaville:

 • Pidä ennen kaikkea huolta omista voimavaroistasi.
 • Osallistu itse liiton järjestämiin vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin ja virkistyspäiviin.
 • Verkostoidu muiden vapaaehtoistoiminnan vastaavien kanssa, jotta saat vertaistukea ja toimintavinkkejä.
 • Huolehdi, että yhteystietosi löytyvät piirin/yhdistyksen kotisivuilta ja kuvaa yhteystietojesi ohella sitä, että millaisissa asioissa sinuun voi olla yhteyksissä.
 • Huolehdi siitä, että piirin/yhdistyksen toimintasuunnitelmassa on maininta vapaaehtoistoiminnasta. Mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoistoiminta on huomioitu myös talousarviossa.
 • Ole näkyvä ja helposti lähestyttävä.
 • Ota selvää asioista ja ainakin sitten, kun joku kysyy. Muista, että kaikkea ei tarvitse kuitenkaan tietää ja osata, vaan vapaaehtoistoiminnan vastaava voi pyytää neuvoa piiristä ja keskustoimistosta.

 

Teija Saarinen

Teija Saarinen
Suunnittelija, vapaaehtoistoiminta
teija.saarinen@elakeliitto.fi