Eduskuntavaalit 2023 kuvakollaasi

Eduskuntavaalit 2023

Eläkeliiton eduskuntavaalisivut

1 Riittävä toimeentulo turvattava jokaiselle eläkeläiselle 2 Ikääntyneiden oikeuksia on vahvistettava 3 Perinteiset asiointikanavat pitää säilyttää digitaalisten rinnalla

 

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Ennakkoäänestys on käynnissä Suomessa 22.–28.3.2023 ja ulkomailla 22.–25.3.2023.

 

Maailman parhaiten voivat varttuneet

Pitkäikäisyys on ollut vuosisadat yhteiskunnallinen päämäärä, joka nyt on saavutettu. Vuoden 2021 lopussa jo yli 29 prosenttia väestöstä oli eläkkeellä. Pelkkään huoltosuhteeseen perustuva katsantotapa jättää näkyvistä eläkeläisten panoksen yhteiskuntaan.

Eläkeläisten voimavarat kasvattavat julkisia voimavaroja. Esimerkiksi lastenlapsien hoitamisen rahallinen arvo vuosittain on noin 540 milj. euroa, omaishoidon kokonaisarvio
vuosittain on noin 2 miljardia euroa sekä jo perintö- ja lahjaverojen määrä vuonna 2021 oli 826 milj. euroa ja. Lisäksi eläkeläiset ovat aktiivisia kuluttajia ja yhä useampi heistä
tekee eläkkeen rinnalla myös töitä.

Vahvaa ja kilpailukykyistä Suomea rakennetaan hyvinvoivan väestön varaan. Ikääntyneiden ihmisten yhteiskunnallinen tuottavuus ei ole itsestäänselvyys, vaan eläkeläisten
hyvinvointiin on investoitava. Siihen että Suomessa varttuneet voivat parhaimmalla mahdollisella tavalla päästään kun:

  • Eläkkeellä olevien toimeentulo ja hyvinvointi on turvattu
  • Ikä ei vähennä ihmisen oikeuksia
  • Ihmisen yhteiskunnallinen osallisuus säilyy elämän loppuun asti
Riittävä toimeentulo turvattava jokaiselle eläkeläiselle

Suomalaisten eläkkeet eivät ole suuria ja niiden varassa eletään pitkään. Eläkeläisköyhyyttä ei ole saatu poistettua. Edelleen miehistä 26 % ja naisista 36 % saa eläkettä alle 1249 e/kk.

Lue lisää
Ikääntyneiden oikeuksia on vahvistettava

Yli 60-vuotiaat kokevat yhä voimakkaammin ikääntymisen leimaavan ihmisen kielteisellä tavalla.

Lue lisää
Perinteiset asiointikanavat pitää säilyttää digitaalisten rinnalla

Digitalisaatio ei tuo mukanaan yksinomaan helpotusta iäkkäiden elämään vaan myös yleisiä ja ihmisten yhdenvertaisuutta uhkaavia ongelmia.

Lue lisää
Eduskuntavaalimateriaalit yhdistyksille

Lataa materiaalit yhdistyksesi käyttöön

 

 

Lue lisää