Thumbnail

Eduskuntavaalit 2019

Eläkeliiton eduskuntavaalisivut

Laiminlyöntejä iäkkäiden hoivassa, läheltä loittonevia kallishintaisia palveluita vai toimintakykyä ja taloudellista turvaa? Eläkeliitto seuraa yhteiskunnan kehitystä ikääntyneiden suomalaisten näkökulmasta. Työskentelemme sen puolesta, että eläkkeellä oleville varmistetaan mahdollisimman toimintakykyinen ja taloudellisesti turvattu elämä. Eläkkeellä olevien omaa osallisuutta yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee vahvistaa.

Eduskuntavaalitavoitteitamme on saada Suomeen pikaisesti eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma. Kansaneläkkeeseen tulee tehdä riittävä tasokorotus. Kansaneläkeindeksin leikkaus ja jäädytys on peruttava.

Iäkkäiden ihmisten monimuotoisiin asumistarpeisiin on vastattava yksilöllisen tarpeen mukaisesti mm. korjaus- ja hissiavustuksin.

Eläkeläisten ääntä päätöksentekoon

Kevään eduskuntavaaleissa valittavat uudet kansanedustajat joutuvat ottamaan kantaa moniin ajankohtaisiin eläkeläisille tärkeisiin kysymyksiin.

Lue lisää
Suomalaisista eläkeläisistä tulee tehdä maailman onnellisimpia

YK:n raportin mukaan suomalaiset ovat maailman onnellisimpi ihmisiä. Vaikka mitattava käsite on onni, raportissa kyseessä ei kuitenkaan ole onnellisuuden tunne.

Lue lisää
Heikko toimeentulo on ikääntyneelle terveysriski

Eläkeliitto ajaa tulevalle vaalikaudelle kansaneläkeindeksin leikkauksen ja jäädytyksen perumista sekä korotusta kansaneläkkeen tasoon.

Lue lisää
Ikäystävällinen Suomi! - suuri vaalikeskustelu

Live stream klo 18-20

Lue lisää
Ikäystävällinen Suomi rakennettava järjestelmästä riippumatta

Eläkkeellä olevat ihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä: poliittisen päätöksenteon keskiössä on jokaisen eläkkeellä olevan mahdollisimman paras hyvinvointi.

Lue lisää
Yli 65-vuotiailla on oltava oikeus saada kuntoutusta

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden oikeus Kelan järjestämään kuntoutukseen päättyy kuntoutujan täytettyä 65 vuotta.  Kuntoutuspsykoterapiaa ei korvata 67 vuotta täyt

Lue lisää
Kohtuulliset asiakasmaksut

Tiedetään että pienituloiset eläkkeellä olevat säästävät heille määrätyistä lääkkeistä sekä terveydenhuollon kustannuksistaan, jotta rahat riittäisivät muihin vä

Lue lisää
Esteetön ja ikäystävällinen asuntopolitiikkka

Hoivan ja asumispalveluiden hyvä laatu on varmistettava valtakunnalisilla vanhustenhuollon standardeilla.

Lue lisää
Eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma

Eläkkeellä olevien toimentuloa on kiireellisesti parannettava. Kaikkein heikoimmassa asemasssa oleviin kohdentuva takuueläkkeen tason korotus on tarpeellinen.

Lue lisää
Kansanedustajaehdokkaat kannattavat eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelmaa

Kansanedustajaehdokkaille lähetetyn kyselyn vastaajista 85 prosenttia on sitä mieltä, että Suomeen tarvitaan eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma, jossa tehdään tasokorotuksia kan

Lue lisää
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n vaaliteesit

Eläkeliitto tekee vaikuttamistyötä yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa Eläkeläisliittojen etujärjestön EETU ry:n kautta. 

EETU ry:n eduskuntavalliteesit 2019 ovat 

Lue lisää
EETU ry:n vaalipaneeli

Paneelin keskustelijoina ovat kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat.

Lue lisää