Thumbnail

Eläkeliitto vaikuttaa

Eläkeliiton tavoitteena on ikäystävällinen Suomi.

Eläkeliitto haluaa edistää suomalaisen yhteiskunnan ikäystävällisyyttä. Ikäystävällinen yhteiskunta huomioi laaja-alaisesti ikääntyvän väestön hyvinvoinnin tekijät. Ikäihmiset eivät ole vain päätöksenteon kohteita tai palveluiden passiivisia käyttäjiä vaan täysivaltaisia kansalaisia ja yhteisönsä jäseniä.

Ikääntyneet eivät ole yhtenäinen ryhmä vaan joukko erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia arvoja ja mielenkiinnon kohteita. He ovat tottuneet tekemään omista lähtökohdistaan käsin itsenäisiä ja yksilöllisiä valintoja. Eläkeläiset ovat myös merkittävä kuluttajaryhmä, joka käyttää paljon erilaisia palveluita. Heidän toiminnallaan on suuri kansantaloudellinen merkitys.

Eläkeliiton vaikuttamisen painopisteet ovat: 

1. Eläkeläisköyhyyden vähentäminen

2. Ikääntyneiden tietoyhteiskuntaoikeudet ja digitalisaatio

3. Lähipalvelut kohtuullisin asiakasmaksuin

4. Luontoläheisyys ja vapaaehtoistyö lähipalveluiden voimavarana

5. Ikääntyneiden monimuotoisten asumistarpeiden huomioiminen.

 

Vaikuttamistyötä eläkeläisten ja ikääntyneiden aseman parantamiseksi Eläkeliitto tekee se yksin että yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kautta.

Kelan taksikilpailutuksen ongelmat korjattava pikaisesti

Eläkeliiton liittovaltuuston kannanotto

Lue lisää
Vanhusneuvosto toimii ja vaikuttaa monissa kunnissa - alueelliset erot suuria

Eläkeliitto on selvittänyt, millainen asema eri kuntien vanhusneuvostoilla on ja miten neuvostot pystyvät vaikuttamaan oman kuntansa asioihin.

Lue lisää
Eläkeläisjärjestöt: kansaneläkeindeksin leikkaus peruttava valtion budjetissa

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry luovutti tänään eduskuntaryhmille kannanottonsa valtion vuoden 2019 talousarvioon.

Lue lisää
EETU ry: Pankkien noudatettava yhdenvertaisuuslakia - Ikääntyneiden oikeus käteiseen rahaan ja pankkipalveluihin turvattava
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kevätkokous muistuttaa kannanotossaan, että ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan iän perusteella pankki- ja vakuutuspalveluissa.
Lue lisää
Eläkeläisköyhyyttä vähennettävä

Eläkeläisten ansiotaso on viime vuosikymmenten aikana parantunut mutta 14-15 prosenttia eläkeläisistä elää suhteellisen köyhyysrajan tuntumassa (THL 2016).

Lue lisää
Luontolähtöisyys ja vapaaehtoistyö hoivapalveluiden voimavarana

Digitalisaation rinnalle ja vastavoimaksi Eläkeliitto nostaa omassa vaikuttamis- ja kehittämistoiminnassaan ns.

Lue lisää
Lähipalvelut kohtuullisin asiakasmaksuin

Ikääntyneiden liikkumisen mahdollisuudet voivat syystä tai toisesta olla rajoittuneempia kuin väestöllä keskimäärin.

Lue lisää
Ikääntyneiden monimuotoiset asumisen tarpeet tyydytettävä

Eläkeliitto viestii ja vaikuttaa aktiivisesti sen puolesta, että suomalaisessa asuntopolitiikassa tunnistetaan ikääntyneiden kansalaisten monimuotoiset asumisen tarpeet.

Lue lisää
Ikääntyneiden tietoyhteiskuntaoikeudet ja digitalisaatio

Eläkeliittto  vaikuttaa yhteiskunnan sähköisten palveluiden kehittämiseen ikääntyneiden suomalaisten näkökulmasta.

Lue lisää
Kokemusperäinen tieto ja tutkimustieto vaikuttamisen perustana

Eläkeliiton vaikuttamistyön taustalla on vahva tietopohja ikääntyneiden asemasta ja omista kokemuksista.

Lue lisää
Ikääntyneitä koskettavat epäkohdat esille

Vaikuttaminen on myös viestintää.

Lue lisää
Lausunnot ja kannanotot
Eläkeliitto pyrkii lausunnoillaan ja kannanotoillaan edistämään yhteiskunnan ikäystävällisyyttä ja tuomaan esiin ikääntyneiden näkökulmia esimerkiksi digitalisaatioon ja palveluihin.
Lue lisää