Thumbnail

Eläkeliitto vaikuttaa

Eläkeliiton tavoitteena on ikäystävällinen Suomi.

Eläkeliitto haluaa edistää suomalaisen yhteiskunnan ikäystävällisyyttä. Ikäystävällinen yhteiskunta huomioi laaja-alaisesti ikääntyvän väestön hyvinvoinnin tekijät.

Eläkeliiton vaikuttamisen painopisteet 

  1. Eläkeläisköyhyyden vähentäminen
  2. Ikääntyneiden tietoyhteiskuntaoikeudet ja digitalisaatio
  3. Lähipalvelut kohtuullisin asiakasmaksuin
  4. Luontoläheisyys ja vapaaehtoistyö lähipalveluiden voimavarana
  5. Ikääntyneiden monimuotoisten asumistarpeiden huomioiminen.

Vaikuttamistyötä eläkeläisten ja ikääntyneiden aseman parantamiseksi Eläkeliitto tekee se yksin että yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kautta.

Aluevaalit 2022

Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys on käynnissä Suomessa 12. - 18.1.2022 ja ulkomailla 12. - 15.1.2022.

Lue lisää
Ikä loistakoon!

Ikääntymiseen viittaavien termien suosio on laskenut.

Lue lisää
Eläkeliiton +60-barometri: Ikääntymisellä negatiivinen leima, turvattomuuden tunne kasvaa
Lue +60-barometrin raportti

 

Lue lisää
Eläkeläisten kuluttajansuojaa on parannettava tiukentamalla puhelin- ja kotimyyntisäännöksiä

Eläkeliitto on antanut lausunnon oikeusministeriön kuluttajansuojasääntöjä koskevasta ehdotuksesta.

Lue lisää
Kotihoidon parannusehdotus on vain suositusluontoinen ohje

Eläkeliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja

Lue lisää
Tervetuloa liittokokoukseen ja kesäjuhlaan Tampereelle 24.-25.8.

Eläkeliiton järjestyksessään 20. liittokokous ja kesäjuhla järjestetään Tampereella ja lähiympäristössä 24.-25. elokuuta. 

Lue lisää
Eläkeläisjärjestöt mukaan lisäämään liikenneturvallisuutta

Eläkeliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon valtakunnallisesta liikenneturvallisuustrategiaa koskevasta raportista.

Lue lisää
Eläkeliiton kaltoinkohtelukysely: Ensimmäinen kerta on harvoin viimeinen

Iäkkäitä kohdellaan kaltoin, mutta Suomessa ei systemaattisesti tunnisteta eikä puututa ikäihmisten kokemaan kaltoinkohteluun ja väkivaltaan.

Lue lisää
Eläkeliitto edistää iäkkäiden oikeuksia eurooppalaisessa AGE Platform Europe-ikäfoorumissa

Eläkeliitto toimii AGE Platform Europe-nimisessä eurooppalaisessa verkostossa.

Lue lisää
Leskeneläkettä ei pidä rajata määräaikaiseksi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi Eläkeliittoa kuultavaksi vireillä olevaa perhe-eläkeuudistusta koskevasta esityksestä (HE 66/2021 vp).

Lue lisää
Liikenne, digipalvelut ja sote puhuttivat EETU ry:n kuntavaalipaneelissa

Kuvateksti: Yhdeksän eduskuntapuolueen edustajat keskustelivat EETU ry:n kuntavaalipaneelissa etäyhteydellä.

Lue lisää
Turpeesta luopuminen vaarantaa eläkeläistalouksien lämmityksen

Niin turve-energian käyttöä vastustavat kuin sen puolustajatkin ovat perustelleet kantojaan yksipuolisesti vain joko ympäristön tai turve-energian tuottajien näkökulmista.

Lue lisää
Eläkejärjestelmän kestävyys ja eläkkeensaajien toimeentulo puhuttivat webinaarissa

Työeläkevakuuttajat TELA ry järjesti 15.4. webinaarin yhdessä eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Lue lisää
Kuntavaalien siirtäminen oli ikäystävällinen ratkaisu

Pahentuneen koronatilanteen vuoksi kuntavaalit siirrettiin pidettäväksi 13. kesäkuuta.

Lue lisää
Tiedätkö että sosiaalihuollon palveluita voi saada edullisemmin ilman arvonlisäveroa?

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti, jos heidän toimintansa on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuoll

Lue lisää
Omaishoito ei saa heikentää työssäkäyvän eläketurvaa

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan perhevapaauudistusta. Perhevapaauudistus käsittelee myös omaishoitajan asemaa ja korvauksia.

Lue lisää
Väestön ikääntyminen on unohdettu liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevassa luonnoksessa

Eläkeliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021–2032.

Lue lisää
Saat sanoa ”Ei kiitos!”

Ikäihmisiin kohdistetut petokset ja huijaukset ovat kasvava ja muovaantuva ilmiö.

Lue lisää
Kuntavaalit 2021

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys on käynnissä Suomessa 26.5. - 8.6.2021 ja ulkomailla 2. - 5.6.2021.

 

Lue lisää
Uusi valtakunnallinen tutkimus ikääntyvien hyvinvoinnista

Tampereen yliopiston Gerontologian tutkimuskeskus toteuttaa vuodenvaihteen tienoilla kyselytutkimuksen ikääntyvien hyvinvoinnista ja sen edellytyksistä.

Lue lisää
Vanhusasiavaltuutetun vaikuttavuutta tulee vahvistaa

Vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamiseksi on viime vuosina tehty useita vetoomuksia ja kansalaisaloite. Siten asia on nyt edennyt lakiesityksen tasolle.

Lue lisää
Ikäohjelma nojautuu liikaa iäkkäiden naisten vapaaehtoistyön varaan

Hallitusohjelmassa on paljon hyviä iäkkäiden ihmisten asemaa parantamaan tarkoitettuja suuntaviivoja.  Yksi näistä on kansallinen ikäohjelma.

Lue lisää
Riittävät kotihoidon resurssit turvattava lailla

Eläkeliitto on antanut lausunnon iäkkäiden ihmisten palvelukokonaisuutta

Lue lisää
Hyvä ikääntyminen varmistettava paremmilla palveluilla

Eläkeliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Kuntaliiton laatusuositusluonnoksesta. Laat

Lue lisää
Vääryyksiä ei poisteta säyseällä polemiikilla

Hallitusohjelman mukaisesti Suomeen ollaan perustamassa vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto.

Lue lisää
Hoivakotien korona hoidettava niin että luottamus hoivaan paranee

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tartuntatautiin sairastuneista alle neljännes kuuluu iäkkääseen väestönosaan.

Lue lisää
Naapuriapua turvallisesti uusien ohjeiden avulla

Eläkeliitto antaa tehokkaasti yhteiskunnallista tukea myös poikkeusoloissa yhdessä Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEKin kanssa.

Lue lisää
Vuotava lääkekatto paikattava ripeästi

Eläkeliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja te

Lue lisää
Eipäs yleistetä!

Valtioneuvosto on velvoittanut yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Lue lisää
50-vuotias Eläkeliitto: Korkeat asiakasmaksut estävät vanhusten sote-palveluiden käyttöä

Eläkeliitto ry vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tason pikaista alentamista.

Lue lisää
Eläkeliitto lausui iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen selvittämisestä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyysi Eläkeliitolta lausuntoa valtakunnallisen suosituksen luonnoksesta ”Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä”.
Lue lisää
Katso Eläkeliiton vanhusneuvostokoulutus

Koulutuspäivä aiheena "Ikääntyneiden oikeudet -keskeinen lainsäädäntö ja vanhusneuvostojen keinot vaikuttaa" pidettiin 27.11.2019 Oulun pääkirjaston auditoriossa.

Lue lisää
Katso Eläkeliiton vanhusneuvostokoulutus

Sisältö:

- Vanhusneuvosto oikeuksien valvojana, vanhusasiamies Irene Vuorisalo, Eläkeliitto

Lue lisää
Vanhusneuvostokoulutus - Live stream Oulusta 27.11. klo 10-14

Eläkeliitto tarjoaa vanhusneuvostokoulutuksen live streamina suoraan Oulusta. Pääset lähetykseen mukaan Youtube-kanavallamme.

Lue lisää
Eläkeliitto vaatii vanhusasiainvaltuutetun tehtävän perustamista

Eläkeliiton liittovaltuusto vaatii hallitusohjelmaan sisältyvän vanhusasiainvaltuutetun tehtävän perustamista. Vanhusten perusoikeusrikkomukset jatkuvat edelleen.

Lue lisää
Uudet digitaaliset mediat vaativat uudenlaisia mediataitoja

Törmäsin taannoin Tilastokeskuksen julkaisemaan kyselytutkimukseen, joka selvitti suomalaisten vapaa-ajan viettoa.

Lue lisää
Vanhusneuvostokoulutus Rovaniemellä

IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN OIKEUDET -keskeinen lainsäädäntö ja vanhusneuvostojen keinot vaikuttaa

Lue lisää
Vanhusneuvostokoulutus Oulussa

IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN OIKEUDET -keskeinen lainsäädäntö ja vanhusneuvostojen keinot vaikuttaa

 

Lue lisää
Vanhusneuvostokoulutus Salossa

IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN OIKEUDET -keskeinen lainsäädäntö ja vanhusneuvostojen keinot vaikuttaa

Lue lisää
Vanhusneuvostokoulutus Jyväskylässä

IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN OIKEUDET -keskeinen lainsäädäntö ja vanhusneuvostojen keinot vaikuttaa

Lue lisää
Vanhusneuvostokoulutuksia eri paikkakunnilla
Vanhusneuvostokoulutukset on tarkoitettu kaikille vanhusneuvostojen jäsenille. Koulutuksessa saadaan avaimia tehokkaaseen vaikuttamiseen.
Lue lisää
Kehittyvää kuntoutusta kaikille - ikään katsomatta

Hyvä toimintakyky on laadukkaan elämän rakennusaine myös eläkeläiselle. Se mahdollistaa mm. monipuolisen liikunnan ja muihin harrastuksiin osallistumisen.

Lue lisää
Eläkeläisköyhyyttä on vähennettävä ja asumisen esteettömyyttä edistettävä

Eläkeliitto on yhdessä eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kanssa jättänyt eduskuntaryhmille

Lue lisää
EETU ry:n lausunto sairasvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Eläkeläiset käyttävät muuta väestöä enemmän lääkkeitä- ja terveyspalveluita. Ikäihmisten kannalta onkin tärkeää, että ehdollisen korvattavuuden avulla on voitu ja voidaan nopeuttaa uusien lääkkeiden tuloa markkinoille.
Lue lisää
Esteettömän asumisen puolesta - vastaa ja vaikuta
Kaipaamme tietoa ikääntyneiden asumisen tarpeista ja toiveista. Vastaa kyselyyn!
Lue lisää
Maksussa olevia työeläkkeitä ei voi leikata

Joidenkin nuorempiin sukupolviin kuuluvien huoli eläkejärjestelmän kestävyydestä on hyvin ymmärrettävä.

Lue lisää
Pienten eläkkeiden korottaminen on oikein

Eläkeliitto pitää tärkeänä hallituksen tavoitetta vähentää eläkeläisköyhyyttä. Olemme antaneet

Lue lisää
Yli 65-vuotias: kerro meille omia kokemuksia asumisestasi

Asunnon esteettömyys on asumisen sujumista ja toimivuutta.

Lue lisää
Hyvä hoiva tärkeintä - Eläkeliitto SuomiAreenassa
Eläkeliitto oli mukana heinäkuisessa SuomiAreena-tapahtumssa Porissa. Eläkeliiton teltalla äänestettiin, mikä on tärkeintä ikäystävällisessä Suomessa.
Lue lisää
EETU ry: Lausunto sähköisen asioinnin tukipalveluista ja julkisen hallinnon yhteispalveluista
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on antanut lausunnon lakiesityksistä, jotka koskevat sähköisen asioinnin tukipalveluita ja julkisen hallinnon yhteispalvelua.
Lue lisää
Leskeneläkettä tarvitaan tulevaisuudessakin

Työmarkkkinajärjestöt ilmoittivat kuluneella viikolla näkemyksistään perhe-eläkejärjestelmän muutostarpeista.

Lue lisää
Eläkeliiton tavoitteita on saatu hallitusohjelmaan

Eläkeliiton hallitusneuvottelijoille välittämä viesti oli ikäystävällisen Suomen rakentaminen.

Lue lisää
Parempaa elämänlaatua ikääntyneille

Suomen pitkäaikaishoidon menot kasvavat nopeasti. Iäkkäimmän vanhusväestön eli yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa vuosina 2020-2040 Suomessa noin 200 000:lla.

Lue lisää
Ikääntyneiden toimeentulo, asuminen ja hoiva pantava hallitusohjelmassa kuntoon

Hallitusohjelmaneuvottelijat ovat saaneet Eläkeliiton hallitusohjelmatavoitteet.

Lue lisää
Korkeat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksut uhkaavat eläkeläisten terveyttä

Eläkeliiton liittovaltuusto vaatii tulevaan hallitusohjelmaan kirjausta sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistämisestä.

Lue lisää
Eläkeläisten ääntä päätöksentekoon

Kevään eduskuntavaaleissa valittavat uudet kansanedustajat joutuvat ottamaan kantaa moniin ajankohtaisiin eläkeläisille tärkeisiin kysymyksiin.

Lue lisää
Eläkeliiton lausunto pankkien paperisista tunnuslukuliuskoista

Finanssivalvonta pyysi Eläkeliitolta näkemyksiä koskien paperisista tunnuslukuliuskoista luopumista verkkopankkiasioinnissa.

Lue lisää
Mielellään eläkkeelle -keskustelu nosti esiin eläköitymisen monet puolet

Neljän järjestön järjestämässä Mielellään eläkkeelle -keskustelutilaisuudessa keskiviikkona pohdittiin eläkkeelle jäämistä sekä taloudellisena että sosiaalisena muutoksena.

Lue lisää
Ikäystävällinen Suomi rakennettava järjestelmästä riippumatta

Eläkkeellä olevat ihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä: poliittisen päätöksenteon keskiössä on jokaisen eläkkeellä olevan mahdollisimman paras hyvinvointi.

Lue lisää
Yli 65-vuotiailla on oltava oikeus saada kuntoutusta

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden oikeus Kelan järjestämään kuntoutukseen päättyy kuntoutujan täytettyä 65 vuotta.  Kuntoutuspsykoterapiaa ei korvata 67 vuotta täyt

Lue lisää
Kohtuulliset asiakasmaksut

Tiedetään että pienituloiset eläkkeellä olevat säästävät heille määrätyistä lääkkeistä sekä terveydenhuollon kustannuksistaan, jotta rahat riittäisivät muihin vä

Lue lisää
Esteetön ja ikäystävällinen asuntopolitiikkka

Hoivan ja asumispalveluiden hyvä laatu on varmistettava valtakunnalisilla vanhustenhuollon standardeilla.

Lue lisää
Eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma

Eläkkeellä olevien toimentuloa on kiireellisesti parannettava. Kaikkein heikoimmassa asemasssa oleviin kohdentuva takuueläkkeen tason korotus on tarpeellinen.

Lue lisää
Kansanedustajaehdokkaat kannattavat eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelmaa

Kansanedustajaehdokkaille lähetetyn kyselyn vastaajista 85 prosenttia on sitä mieltä, että Suomeen tarvitaan eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma, jossa tehdään tasokorotuksia kan

Lue lisää
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n vaaliteesit

Eläkeliitto tekee vaikuttamistyötä yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa Eläkeläisliittojen etujärjestön EETU ry:n kautta. 

EETU ry:n eduskuntavalliteesit 2019 ovat 

Lue lisää
EETU ry:n kannanotto: Vanhusten hoivapalvelut toteutettava laatu edellä

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii, että kaikille suomalaiselle on taattava turvallinen ja arvokas vanhuus.

Lue lisää
Hoivapalveluiden laatu kertoo yhteiskunnan arvoista

Vanhusten asumispalveluissa paljastuneet laiminlyönnit ovat järkyttäneet monia viime päivinä.

Lue lisää
Suomeen tarvitaan eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma

Suomessa on lähes 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Heidän elämäntilanteensa vaihtelevat, mutta suurella joukolla heistä on yhteinen huoli toimeentulosta.

Lue lisää
Kelan taksikilpailutuksen ongelmat korjattava pikaisesti

Eläkeliiton liittovaltuuston kannanotto

Lue lisää
Vanhusneuvosto toimii ja vaikuttaa monissa kunnissa - alueelliset erot suuria

Eläkeliitto on selvittänyt, millainen asema eri kuntien vanhusneuvostoilla on ja miten neuvostot pystyvät vaikuttamaan oman kuntansa asioihin.

Lue lisää
Eläkeläisjärjestöt: kansaneläkeindeksin leikkaus peruttava valtion budjetissa

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry luovutti tänään eduskuntaryhmille kannanottonsa valtion vuoden 2019 talousarvioon.

Lue lisää
EETU ry: Pankkien noudatettava yhdenvertaisuuslakia - Ikääntyneiden oikeus käteiseen rahaan ja pankkipalveluihin turvattava
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kevätkokous muistuttaa kannanotossaan, että ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan iän perusteella pankki- ja vakuutuspalveluissa.
Lue lisää
Eläkeläisköyhyyttä vähennettävä

Eläkeläisten ansiotaso on viime vuosikymmenten aikana parantunut mutta 14-15 prosenttia eläkeläisistä elää suhteellisen köyhyysrajan tuntumassa (THL 2016).

Lue lisää
Luontolähtöisyys ja vapaaehtoistyö hoivapalveluiden voimavarana

Digitalisaation rinnalle ja vastavoimaksi Eläkeliitto nostaa omassa vaikuttamis- ja kehittämistoiminnassaan ns.

Lue lisää
Lähipalvelut kohtuullisin asiakasmaksuin

Ikääntyneiden liikkumisen mahdollisuudet voivat syystä tai toisesta olla rajoittuneempia kuin väestöllä keskimäärin.

Lue lisää
Ikääntyneiden monimuotoiset asumisen tarpeet tyydytettävä

Eläkeliitto viestii ja vaikuttaa aktiivisesti sen puolesta, että suomalaisessa asuntopolitiikassa tunnistetaan ikääntyneiden kansalaisten monimuotoiset asumisen tarpeet.

Lue lisää
Ikääntyneiden tietoyhteiskuntaoikeudet ja digitalisaatio

Eläkeliittto  vaikuttaa yhteiskunnan sähköisten palveluiden kehittämiseen ikääntyneiden suomalaisten näkökulmasta.

Lue lisää
Kokemusperäinen tieto ja tutkimustieto vaikuttamisen perustana

Eläkeliiton vaikuttamistyön taustalla on vahva tietopohja ikääntyneiden asemasta ja omista kokemuksista.

Lue lisää
Lausunnot ja kannanotot
Eläkeliitto pyrkii lausunnoillaan ja kannanotoillaan edistämään yhteiskunnan ikäystävällisyyttä ja tuomaan esiin ikääntyneiden näkökulmia esimerkiksi digitalisaatioon ja palveluihin.
Lue lisää