Thumbnail

Lausunnot ja kannanotot

Eläkeliitto edistää ikäystävällisyyttä

Eläkeliitto pyrkii lausunnoillaan ja kannanotoillaan edistämään yhteiskunnan ikäystävällisyyttä ja tuomaan esiin ikääntyneiden näkökulmia esimerkiksi digitalisaatioon ja palveluihin. 

Suomeen tarvitaan eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma

Suomessa on lähes 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Heidän elämäntilanteensa vaihtelevat, mutta suurella joukolla heistä on yhteinen huoli toimeentulosta.

Lue lisää
Kelan taksikilpailutuksen ongelmat korjattava pikaisesti

Eläkeliiton liittovaltuuston kannanotto

Lue lisää
Vanhusneuvosto toimii ja vaikuttaa monissa kunnissa - alueelliset erot suuria

Eläkeliitto on selvittänyt, millainen asema eri kuntien vanhusneuvostoilla on ja miten neuvostot pystyvät vaikuttamaan oman kuntansa asioihin.

Lue lisää
Eläkeläisjärjestöt: kansaneläkeindeksin leikkaus peruttava valtion budjetissa

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry luovutti tänään eduskuntaryhmille kannanottonsa valtion vuoden 2019 talousarvioon.

Lue lisää
Medialle

Eläkeliiton logot, graafiset ohjeet, osaajat, lausunnot ja kannanotot löytyvät helposti yhden sivun takaa.

Lue lisää
Suomeen tarvitaan ylisukupolvinen eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma
Eläkeliiton liittokokous vaatii pikaisia toimia pienituloisten eläkeläisten aseman parantamiseksi.
Lue lisää
EETU ry: Pankkien noudatettava yhdenvertaisuuslakia - Ikääntyneiden oikeus käteiseen rahaan ja pankkipalveluihin turvattava
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kevätkokous muistuttaa kannanotossaan, että ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan iän perusteella pankki- ja vakuutuspalveluissa.
Lue lisää
Logopankki
Eläkeliiton graafinen ilme ja logo on päivitetty kevään 2018 aikana.
Lue lisää
Eläkeläisköyhyyttä vähennettävä

Eläkeläisten ansiotaso on viime vuosikymmenten aikana parantunut mutta 14-15 prosenttia eläkeläisistä elää suhteellisen köyhyysrajan tuntumassa (THL 2016).

Lue lisää
Luontolähtöisyys ja vapaaehtoistyö hoivapalveluiden voimavarana

Digitalisaation rinnalle ja vastavoimaksi Eläkeliitto nostaa omassa vaikuttamis- ja kehittämistoiminnassaan ns.

Lue lisää
Lähipalvelut kohtuullisin asiakasmaksuin

Ikääntyneiden liikkumisen mahdollisuudet voivat syystä tai toisesta olla rajoittuneempia kuin väestöllä keskimäärin.

Lue lisää
Ikääntyneiden monimuotoiset asumisen tarpeet tyydytettävä

Eläkeliitto viestii ja vaikuttaa aktiivisesti sen puolesta, että suomalaisessa asuntopolitiikassa tunnistetaan ikääntyneiden kansalaisten monimuotoiset asumisen tarpeet.

Lue lisää
Ikääntyneiden tietoyhteiskuntaoikeudet ja digitalisaatio

Eläkeliittto  vaikuttaa yhteiskunnan sähköisten palveluiden kehittämiseen ikääntyneiden suomalaisten näkökulmasta.

Lue lisää
Kokemusperäinen tieto ja tutkimustieto vaikuttamisen perustana

Eläkeliiton vaikuttamistyön taustalla on vahva tietopohja ikääntyneiden asemasta ja omista kokemuksista.

Lue lisää
Ikääntyneitä koskettavat epäkohdat esille

Vaikuttaminen on myös viestintää.

Lue lisää
Ikääntyneille oikeus kuntoutukseen

Eläkeliitto ry:n liittovaltuusto vaatii kevätkokouksen julkilausumassaan, että ikääntyneiden oikeus kuntoutukseen turvataan osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Lue lisää
Ikääntyneiden asumisen tarpeisiin vastattava

Eläkeliiton liittovaltuuston syyskokous vaatii muutosta suomalaiseen asuntopolitiikkaan.

Lue lisää
Eläkeliitto vaikuttaa

Eläkeliitto haluaa edistää suomalaisen yhteiskunnan ikäystävällisyyttä. Ikäystävällinen yhteiskunta huomioi laaja-alaisesti ikääntyvän väestön hyvinvoinnin tekijät.

Lue lisää
Eläkeliitto: digisyrjinnästä päästävä eroon
Yhteiskunnan digitalisaatio on syrjäyttämässä suuren joukon suomalaisia, jotka eivät pysy tietoyhteiskunnan kehityksen kelkassa. Eläkeliiton liittovaltuuston kevätkokous korostaa, että osa ikääntyneistä on jäänyt muutosten jalkoihin, kun uusi tekniikka on heille täysin vierasta. He eivät pääse osallisiksi digitalisaation myönteisistä puolista.
Lue lisää
Yhteystiedot
Eläkeliiton keskustoimiston työntekijöiden yhteystiedot.
Lue lisää